Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Mechanical connection elements BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Mechanical connection elements BMW 525i (M54)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Body nut

 

 
 

 

07 12 9 904 217

 

ST4,8-11-ZN

X=16 y=11 z=0.7

X

 

$0.57

 

 

07 12 9 901 652

 

ST4,8-5

X=16 y=11 z=0.5

X

 

$0.45

 

 

Plug-in nut

X=16 y=11 z=0.5

 

 

 

 

 

46 63 7 651 465

 

M5

 

X

 

$1.49

 

 

 

 

Body nut

 

 

 

51 43 7 001 566

 

ST4,8

X=16 y=11 z=0.5

X

 

$0.93

 

 

07 12 9 904 223

 

ST4,8-13-ZNS3

X=15 y=14.5 z=0.7

X

 

$0.63

 

 

07 12 9 904 221

 

ST4,2-3-ZNS3

X=12 y=11 z=2.2

X

 

$0.70

 

 

 

 

07 12 9 925 706

 

ST2,9-1

X=16 y=11.2 z=0.8

X

1 g

$0.35

 

 

 

 

07 12 9 925 707

 

ST3,9-4

X=9.0 y=15 z=1.2

X

1 g

$0.35

 

 

07 12 9 925 750

 

ST6,3-7

X=30 y=16 z=0.7

X

5 g

$1.20

 

 

 

 

07 12 9 901 651

 

ST4,8-4 ZNS

X=19 y=16 z=0.6

X

 

$0.51

 

 

 

 

07 12 9 925 727

 

ST3,9-5

X=15.5 y=11 z=1.0

X

 

$0.46

 

 

 

 

07 12 9 904 144

 

ST4,2-4

X=15 y=11 z=4.5

X

 

$0.63

 

 

 

 

07 12 9 904 150

 

ST4,8-9-ZNS3

X=16 y=11 z=3.0

X

 

$0.45

 

 

 

 

07 12 9 904 220

 

4,2-1-ZNS3

X=16 y=11 z=0.6

X

 

$0.57

 

 

 

 

07 12 9 925 736

 

ST4.8-2

X=16.5 y=55 z=3.0

X

8 g

$1.92

 

 

 

 

07 12 9 901 668

 

ST6,3-5 ZNS

X=25.7 y=16 z=2.5

X

10 g

$0.84

 

 

 

 

07 12 9 904 226

 

ST 4,8-7-ZNS3

X=19.2 y=12.5 z=0.9

X

 

$0.61

 

 

07 12 9 925 730

 

ST4,2-2

X=12.5 y=11 z=1.3

X

 

$0.35

 

 

 

 

07 12 9 925 711

 

ST4,8-6

X=23 y=16 z=2.5

X

4 g

$0.38

 

 

 

 

07 12 9 901 645

 

ST4,2-2ZNS

X=15 y=11 z=2.5

X

 

$0.42

 

 

 

 

07 12 9 901 663

 

ST6,3-1

X=24 y=16 z=0.6

X

4 g

$0.84

 

 

 

 

07 12 9 904 232

 

ST6,3-2-ZNS3

X=16 y=16 z=1.0

X

 

$0.63

 

 

 

 

07 12 9 904 227

 

ST 4,8-8-ZNS

X=18.8 y=12.5 z=0.6

X

 

$0.63

 

 

07 12 9 925 714

 

ST3.5-2

X=9.0 y=15 z=1.3

X

1 g

$0.42

 

 

 

 

07 12 9 925 726

 

ST3,9-3

X=15 y=11 z=1.0

X

 

$0.63

 

 

 

 

07 12 9 925 719

 

ST6.3-10

X=24 y=15 z=2.5

X

 

$0.81

 

 

 

2

Square nut

 

 
 

 

07 11 9 921 438

 

M6

X=10 y=10 z=3.2

X

2 g

$0.46

 

 

07 11 9 921 431

 

M5

X=8.0 y=8.0 z=2.7

X

1 g

$0.41

 

 

 

3

Welding nut

 

 
 

 

41 61 1 906 495

 

M6

X=19 y=17.7

X

 

$0.55

 

 

 

 

41 21 8 120 637

 

M16X1.5

X=45 y=22

X

18 g

$3.42

 

 

 

 

41 62 1 970 186

 

M6

X=40 y=13

X

10 g

$2.57

 

 

 

 

32 31 1 157 974

 

M8

X=28 y=28

X

19 g

$3.96

 

 

 

 

32 31 1 159 024

 

M8

X=32 y=26

X

20 g

$3.97

 

 

 

4

Nut

 

 
 

 

07 12 9 926 108

 

ST4,8-1

X=33 y=10

X

1 g

$0.42

 

 

 

 

07 12 9 926 105

 

ST3,5-2

X=16 y=12

X

1 g

$0.36

 

 

 

 

07 12 9 926 107

 

ST4,2-1

 

X

1 g

$0.99

 

 

 

5

Welding nut

 

 
 

 

07 12 9 925 906

 

M4

X=3.5 y=3.5 z=4.1

X

 

$0.51

 

 

07 12 9 904 896

 

M6

X=10 y=10 z=5.8

X

 

$0.46

 

 

 

6

Nut holder

 

 
 

 

61 13 1 243 733

 

M6

X=17 y=14 z=1.2

X

 

$1.85

 

 

11 71 2 243 019

 

M4

X=23 y=14.5 z=2.0

X

5 g

$8.19

 

 

 

 

Clip nut

X=24.1 y=16 z=4.0

 

 

 

 

 

51 12 7 070 202

 

M6-ZNS3

 

X

10 g

$1.15

 

 

 

 

Nut holder

 

 

 

51 16 1 849 299

 

M5

X=17 y=14.5 z=2.0

X

 

$2.51

 

 

 

 

52 53 2 303 110

 

 

 

X

3 g

$1.84

 

 

 

 

11 14 2 244 519

 

M6

X=23 y=14.5 z=3.5

X

5 g

$3.59

 

 

 

 

52 10 1 828 543

 

M6

X=24 y=14.5 z=1.0

X

10 g

$2.79

 

 

 

 

13 53 1 274 755

 

M6

X=17 y=14.5 z=1.0

X

 

$2.73

 

 

 

 

Body nut

X=21 y=15 z=4.3

 

 

 

 

 

61 13 1 372 033

 

M5

 

X

 

$0.93

 

 

 

 

Nut holder

X=23 y=14.5 z=1.0

 

 

 

 

 

32 41 1 127 186

 

M6

 

X

5 g

$3.05

 

 

 

 

C-clip nut

X=26.5 y=16 z=2.0

 

 

 

 

 

07 14 7 151 144

 

M6

 

X

10 g

$1.19

 

 

 

 

Flat nut

X=17.1 y=15 z=4.3

 

 

 

 

 

46 63 7 658 638

 

M5

 

X

 

$1.23

 

 

 

7

Prestol-cage

 

 
 

 

07 12 9 925 754

 

ST4,2

X=7.6 y=9.3 z=15

X

 

$0.19

 

 

07 12 9 925 765

 

ST4,8

 

X

 

$0.16

 

 

 

 

07 12 9 925 756

 

ST4,2

X=6.0 y=9.3 z=9.0

X

 

$0.19

 

 

 

 

07 12 9 901 746

 

ST4,8

X=10.5 y=11.3 z=18

X

 

$0.24

 

 

 

 

07 12 9 925 770

 

A5,6

 

X

2 g

$1.17

 

 

 

 

07 12 9 901 748

 

ST6,3-ZNS

X=7.2 y=13.8 z=15.5

X

 

$0.63

 

8

Cage nut

 

 
 

 

61 33 1 459 545

 

 

X=28 y=18

X

10 g

$1.28

 

 

07 12 9 926 507

 

M5

X=12.7 y=8.7

X

3 g

$0.88

 

 

 

 

07 12 9 926 512

 

M6

 

X

5 g

$0.86

 

 

 

 

46 51 2 333 345

 

M8

X=26.5 y=18

X

10 g

$1.63

 

 

 

 

17 11 1 460 791

 

M6

X=13 y=11

X

4 g

$5.76

 

 

 

9

Expanding nut

 

 
 

 

46 63 1 453 058

 

 

X=6.7 y=6.5 z=6.3

X

 

$0.86

 

 

72 11 8 123 852

 

TS 3.5

X=5.1 y=5.1 z=5.0

X

1 g

$2.78

 

 

Plug-in nut

X=9.0 y=7.0 z=7.3

 

 

 

 

 

51 71 8 242 741

 

 

 

X

 

$0.61

 

 

Expanding nut

 

 

 

51 32 1 960 663

 

TS 4

X=12 y=9.0 z=8.0

X

 

$0.46

 

 

63 17 1 367 868

 

ST 4.8 WEISS

X=7.0 y=7.0 z=14.1

X

 

$0.35

 

 

 

 

63 17 1 386 461

 

ST 4.8 GRAU

 

X

 

$2.58

 

 

 

 

65 13 1 379 744

 

ST 4.8 SCHWARZ

 

X

 

$0.45

 

 

 

 

63 12 1 374 075

 

ST 4.8

X=7.0 y=7.0 z=11

X

 

$0.36

 

 

 

 

51 45 1 935 596

 

ST 3.5

X=6.2 y=6.2 z=7.0

X

3 g

$5.16

 

 

 

 

51 41 8 108 818

 

 

X=9.0 y=9.0 z=15

X

1 g

$0.45

 

 

 

 

64 12 1 379 221

 

ST 6.3

X=9.5 y=9.5 z=18.2

X

 

$0.86

 

 

 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979