Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Shop by Vehicle

Thống kê truy cập

Online 3
Most Online 181
All 2130155
 

Chi tiết phụ tùng BMW 525i -  Đĩa thắng và đầu báo bố thắng trước BMW 525i (M54)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Caliper housing left

 

 
 

 

34 11 1 163 385

 

 

 

1

2.1 kg

$452.18

 
 

 

Caliper housing right

 

 

 

34 11 1 163 386

 

 

 

1

2.1 kg

$452.18

 
 

 

Caliper housing left

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

34 11 6 773 131

 

 

Chassis, officials utility vehicle

Yes

S102A

1

4.6 kg

$411.10

 

 

Caliper housing right

 

 

 

 

34 11 6 773 132

 

 

 

1

4.6 kg

$411.10

 

2

Brake carrier left

 

 
 

 

34 11 1 164 609

 

 

 

1

1.5 kg

$268.20

 
 

 

Brake carrier right

 

 

 

34 11 1 164 610

 

 

 

1

1.5 kg

$268.20

 
 

 

Brake carrier left

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

34 11 6 768 431

 

 

Chassis, officials utility vehicle

Yes

S102A

1

1.8 kg

$268.20

 

 

Brake carrier right

 

 

 

 

34 11 6 768 432

 

 

 

1

1.8 kg

$268.20

 

 

 

3

Clip

 

 
 

 

34 11 1 164 611

 

 

 

2

34 g

$10.27

 
 

 

34 11 6 752 424

 

 

For vehicles with

 

 

2

41 g

$20.25

 

Chassis, officials utility vehicle

Yes

S102A

 

4

Hex bolt

 

 
 

 

34 11 1 162 783

 

M12X1,5X43

 

4

60 g

$7.67

 
 

 

34 11 6 772 117

 

M12X1,5X43 ZNS3

 

4

80 g

$4.73

 
 

5

Ventilation valve

 

 
 

 

34 11 6 768 018

 

M10X1

 

2

14 g

$8.21

 
 

6

Dust cap

 

 
 

 

34 11 1 163 435

 

 

 

2

10 g

$5.25

 
 

7

Repair kit guide bush

 

 
 

 

34 11 1 157 038

 

 

 

2

20 g

$28.81

 
 

8

Guiding bolt

 

 
 

 

34 11 1 157 041

 

 

 

4

40 g

$28.89

 
 

9

Protective plug

 

 
 

 

34 11 1 154 979

 

 

 

4

 

$2.78

 

10

Repair set brake caliper

 

 
 

 

34 11 1 163 647

 

 

 

2

20 g

$31.20

 
 

 

34 11 1 157 037

 

 

For vehicles with

 

 

2

13 g

$31.20

 

Chassis, officials utility vehicle

Yes

S102A

 

11

Repair kit, brake pads asbestos-free

 

 
 

 

34 11 6 761 278

 

 

 

1

1.8 kg

$195.99

 
 

 

34 11 6 761 280

 

• L

For vehicles with

 

 

1

2 kg

$227.79

 

National version Turkey

 

 

 

 

34 11 6 761 252

 

 

For vehicles with

 

 

1

2.1 kg

$227.79

 

Chassis, officials utility vehicle

Yes

S102A

 

12

Brake pad wear sensor

 

 
 

 

34 35 2 229 018

 

 

 

1

33 g

$27.18

 
 

13

Brake pad paste

 

 
 

 

83 19 2 158 851

 

3G

 

2

2 g

$1.11

 
 

 

Giá phụ tùng ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

 

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - Hotline: Mr. Sơn: 0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 
Thắng tay tự chọn BMW 525i (M54)Lượt xem : 5392 )

Chi tiết phụ tùng Thắng tay tự chọn BMW 525i (M54)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

 

Date

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

 

 

 

 

 

 

1

Burr walnut handbrake grip

 

 

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine wood trim, walnut root (SA438)

 

 

 

 

 

82 25 9 415 381

 

HOCHGLANZ ´91

 

 

1

71 g

$33.37

2

Handbrake handle Alu

 

 

 

 

 

 

 

 

25 11 0 394 106

 

KREUZGEBÜRSTET

 

 

1

100 g

$0.00

 

34 40 9 416 256

 

MATTCHROM

 

 

1

128 g

$84.20

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - Hotline: Mr. Sơn: 0969.03.5979

 

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Front brake pad wear sensor BMW 528i (M52)     

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Caliper housing left

 

 
 

 

34 11 1 163 385

 

 

1

2.1 kg

$461.34

 
 

 

Caliper housing right

 

 

 

34 11 1 163 386

 

 

1

2.1 kg

$461.34

 
 

2

Brake carrier left

 

 
 

 

34 11 1 164 609

 

 

1

1.5 kg

$273.63

 
 

 

Brake carrier right

 

 

 

34 11 1 164 610

 

 

1

1.5 kg

$273.63

 
 

3

Clip

 

 
 

 

34 11 1 163 391

 

 

2

33 g

$12.92

 
 

 

34 11 1 164 611

 

 

2

34 g

$10.49

 

4

Hex bolt

 

 
 

 

34 11 1 162 783

 

M12X1,5X43

4

60 g

$7.83

 
 

 

34 11 6 772 117

 

M12X1,5X43 ZNS3

4

80 g

$4.82

 

5

Ventilation valve

 

 
 

 

34 11 6 768 018

 

M10X1

2

14 g

$8.38

 
 

6

Dust cap

 

 
 

 

34 11 1 163 435

 

 

2

10 g

$5.36

 
 

7

Repair kit guide bush

 

 
 

 

34 11 1 157 038

 

 

2

20 g

$29.39

 
 

8

Guiding bolt

 

 
 

 

34 11 1 157 041

 

 

4

40 g

$29.48

 
 

9

Protective plug

 

 
 

 

34 11 1 154 979

 

 

4

 

$2.85

 

10

Brake pad wear sensor

 

 
 

 

34 35 2 229 018

 

 

1

33 g

$27.73

 
 

11

Repair set brake caliper

 

 
 

 

34 11 1 163 647

 

 

2

20 g

$31.82

 
 

12

Repair kit, brake pads asbestos-free

 

 
 

 

34 11 6 761 279

 

 

1

2 kg

$216.19

 
 

 

34 11 6 761 280

 

 

1

2 kg

$232.39

 
 

13

Brake disc, ventilated

 

 
 

 

34 11 6 767 061

 

296X22

2

7.7 kg

$149.66

 
 

14

Inner hex bolt

 

 
 

 

34 21 1 161 806

 

M8X14

2

10 g

$1.32

 
 

15

Protection plate left

 

 
 

 

34 11 1 162 955

 

 

1

178 g

$54.03

 
 

 

Protection plate right

 

 

 

34 11 1 162 956

 

 

1

177 g

$54.03

 
 

16

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 904 511

 

M6X12-U1

8

10 g

$0.62

 
 

17

Set screw

 

 
 

 

34 11 1 164 022

 

 

2

3 g

$2.73

 
 

18

Wave washer

 

 
 

 

34 11 1 164 008

 

 

2

1 g

$0.90

 
 

19

Left stone-chip deflector

 

 
 

 

34 10 1 165 225

 

 

1

20 g

$25.87

 
 

 

Right stone-chip deflector

 

 

 

34 10 1 165 226

 

 

1

20 g

$25.87

 
 

20

Brake pad paste

 

 
 

 

83 19 2 158 851

 

3G

2

2 g

$1.12

 
 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Service Kit for brake pads / Value Line BMW 528i (M52)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Set of brake pads with wear sensors

Front axle

 

 

 

 
 

 

34 11 2 157 587

 

VALUE LINE

 

1

2.3 kg

$228.53

 

 

34 11 2 157 590

 

VALUE LINE

 

1

2.3 kg

$243.32

 

2

Set of brake pads with wear sensors

 

 
 

 

34 21 2 157 591

 

VALUE LINE

 

1

1.1 kg

$159.17

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Rear brake pad wear sensor BMW 528i (M52)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Caliper housing left

 

 
 

 

34 21 1 163 649

 

 

1

1.2 kg

$415.22

 
 

 

Caliper housing right

 

 

 

34 21 1 163 650

 

 

1

1.2 kg

$415.22

 
 

2

Brake carrier

 

 
 

 

34 21 1 163 648

 

 

2

755 g

$217.31

 
 

3

Clip

 

 
 

 

34 21 1 163 399

 

 

2

22 g

$12.02

 
 

4

Hex bolt

 

 
 

 

34 21 1 162 785

 

M10X32

4

40 g

$6.18

 
 

5

Ventilation valve

 

 
 

 

34 11 6 768 018

 

M10X1

2

14 g

$8.38

 
 

6

Dust cap

 

 
 

 

34 11 1 163 435

 

 

2

10 g

$5.36

 
 

7

Repair kit guide bush

 

 
 

 

34 11 1 157 038

 

 

2

20 g

$29.39

 
 

8

Guiding bolt

 

 
 

 

34 11 1 157 041

 

 

4

40 g

$29.48

 
 

9

Protective plug

 

 
 

 

34 11 1 154 979

 

 

4

 

$2.85

 

10

Brake pad wear sensor

 

 
 

 

34 35 1 163 066

 

 

1

10 g

$29.11

 
 

11

Repair set brake caliper

 

 
 

 

34 21 1 164 440

 

 

2

26 g

$49.01

 
 

12

Repair kit, brake pads asbestos-free

 

 
 

 

34 21 6 761 281

 

 

1

936 g

$138.36

 
 

13

Brake disc, ventilated

 

 
 

 

34 21 6 767 060

 

298X20

2

5.7 kg

$134.69

 
 

14

Inner hex bolt

 

 
 

 

34 21 1 161 806

 

M8X14

2

10 g

$1.32

 
 

15

Protection plate left

 

 
 

 

34 21 1 162 773

 

 

1

460 g

$29.35

 
 

 

Protection plate right

 

 

 

34 21 1 162 774

 

 

1

460 g

$29.35

 
 

16

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 904 511

 

M6X12-U1

8

10 g

$0.62

 
 

17

Gasket

 

 
 

 

34 21 1 166 260

 

 

2

10 g

$4.89

 
 

18

Brake pad paste

 

 
 

 

83 19 2 158 851

 

3G

2

2 g

$1.12

 
 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Brake pipe front abs/asc+t BMW 528i (M52)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Pipe rubber covered

 

 
 

 

34 32 1 164 249

 

• L

1

78 g

$28.94

 

M10/M10

 

 

34 32 6 755 295

 

• L

1

79 g

$25.73

 

M10/M10

 

2

Intermediate piece

 

 
 

 

34 32 6 757 282

 

• L

3

20 g

$5.39

 

M10X1

 

3

Pipe rubber covered

 

 
 

 

34 32 1 164 250

 

• L

1

229 g

$51.04

 

M10/M12

 

4

Pipe

 

 
 

 

34 32 1 164 251

 

• L

1

52 g

$32.16

 

M12/M12-D=6MM

 

 

Pipe rubber covered

 

 

 

34 32 6 755 299

 

• L

1

50 g

$32.36

 

M12/M12

 

5

Intermediate piece

 

 
 

 

34 32 6 757 285

 

• L

2

20 g

$5.39

 

M12X1

 

6

Pipe rubber covered

 

 
 

 

34 32 1 164 252

 

• L

1

240 g

$51.04

 

M12/M12

 

7

Pipe

 

 
 

 

34 32 1 164 150

 

• L

1

152 g

$18.09

 

M10/M12-1783MM

 

8

Pipe