Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Shop by Vehicle

Thống kê truy cập

Online 1
Most Online 181
All 2139716
 

Chi tiết phụ tùng Chân phanh và các bộ phận A BMW 525i (M54)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

3

Brake lever

 

 

 

 

 

 

35 21 6 752 780

 

• L

1

586 g

$36.92

 

 

 

Manual

 

 

 

4

Circlip

 

 

 

 

 

 

07 12 9 904 567


B10-ZNS3

1

 

$0.32

 

Circlip

 

 

 

 

 

 

07 12 9 904 567

 

B10-ZNS3

1

 

$0.32

5

Bush bearing

 

 

 

 

 

 

35 21 1 158 290


 

2

 

$2.27

8

Brake pedal retainer spring

 

 

 

 

 

 

35 21 1 165 130

 

 

1

23 g

$4.51

10

Secuirng pin with groove

 

 

 

 

 

 

35 21 6 754 712

 

 

1

30 g

$4.64

11

Rubber pad

 

 

 

 

 

 

35 21 1 160 422

 

Manual

1

50 g

$5.17

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - Hotline: Mr. Sơn:
0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 
Ốp chân phanh A BMW 528i (M52)Lượt xem : 5821 )

Chi tiết phụ tùng Ốp chân phanh A BMW 528i (M52)  HotlineMr. Sơn0969.03.5979

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

Partnumber

1

Set of aluminium pedal pads

For vehicles with

 

 

 

 

 

Steptronic

No

S202A

And

 

 

Automatic transmission

No

S205A

And

 

 

Sequential manual transmission (SMG)

No

S206A

And

 

 

Sport automatic transmission

No

S2TBA

And

 

 

Sport transmission w/ dual-plate clutch

No

S2TCA

And

 

 

 

35 00 2 213 213

 

• L

Automatic transmission w/double clutch

No

S2TDA

1

150 g

$144.26

2

Set of aluminium pedal pads

For vehicles with

 

 

 

 

 

Steptronic

Yes

S202A

Or

 

 

Automatic transmission

Yes

S205A

Or

 

 

Sequential manual transmission (SMG)

Yes

S206A

Or

 

 

Sport automatic transmission

Yes

S2TBA

Or

 

 

Sport transmission w/ dual-plate clutch

Yes

S2TCA

Or

 

 

 

35 00 2 213 212

 

 

Automatic transmission w/double clutch

Yes

S2TDA

1

140 g

$144.26

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.

 

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com )

 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn0969.03.5979

 

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Accelerator pedal/bowden cable BMW 528i (M52)  HotlineMr. Sơn0969.03.5979

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Accelerator pedal assy

 

 
 

 

35 41 1 161 723

 

 

1

90 g

$31.20

 
 

2

Shaft, accelerator pedal

 

 
 

 

35 41 1 161 724

 

• L

1

102 g

$24.79

 
 

3

Accelerator bowden cable

 

 
 

 

35 41 1 163 031

 

• L

1

81 g

$19.59

 
 

 

35 41 1 164 007

 

• L

1

70 g

$14.53

 

LEV/M52

 

4

Grommet f accelerator Bowden cable

 

 
 

 

35 41 1 164 739

 

 

1

6 g

$3.78

 

5

Bush bearing

 

 
 

 

35 41 1 100 674

 

D=10MM

2

1 g

$1.27

 
 

6

Clutch pedal stop buffer

 

 
 

 

35 31 1 103 849

 

 

1

 

$0.92

 

7

Flat fuses

 

 
 

 

Circlip

 

 

 

07 12 9 904 567

 

B10-ZNS3

1

 

$0.34

 
 

8

Retainer spring

 

 
 

 

35 41 1 161 562

 

 

1

19 g

$4.19

 
 

9

Rubber grommet

 

 
 

 

35 41 1 152 331

 

D=10MM

1

1 g

$2.30

 
 

10

Knurled bolt

 

 
 

 

35 41 6 750 459

 

Manual

1

38 g

$5.44

 

M8X81MM

 

11

Cover

 

 
 

 

35 41 1 156 142

 

Manual

1

2 g

$0.69

 

D=36MM

 

12

Hex nut

 

 
 

 

07 11 9 921 104

 

Manual

1

3 g

$0.66

 

M8

 

13

Kick-down switch

 

 
 

 

35 42 1 181 103

 

Automatic

1

50 g

$37.29

 
 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979

 

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Chân phanh và các bộ phận C BMW 528i (M52)   HotlineMr. Sơn0969.03.5979

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Supporting bracket, foot controls

 

 
 

 

35 10 1 164 854

 

• L

1

1 kg

$67.22

 

LSC

 

2

Gasket

 

 
 

 

34 33 1 163 959

 

100MMX100MM

1

4 g

$5.32

 
 

 

35 11 1 165 132

 

D=70MM

1

 

$5.48

 
 

4

Self-locking collar nut

 

 
 

 

07 11 9 904 295

 

• L

4

10 g

$0.51

 

M8-8-ZNS3

 

 

07 11 9 905 374

 

• L

4

10 g

$0.65

 

M8-10 ZNS3

 

 

Hex nut with plate

 

 

 

22 31 6 760 944

 

M8

1

10 g

$1.42

 
 

 

Self-locking collar nut

 

 

6

Bracket f stop light and clutch switch

 

 
 

 

35 11 1 162 637

 

• L

1

98 g

$28.09

 
 

 

35 11 1 164 858

 

• L

1

121 g

$28.09

 

 

35 11 6 752 784

 

• L

1

120 g

$28.09

 

7

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 905 399

 

• L

2

10 g

$0.57

 

Manual

 

M6X18-U1

 

 

07 11 9 915 013

 

• L

2

5 g

$0.54

 

Automatic

 

M6X12-Z3

 

 

07 11 9 915 031

 

• L

2

10 g

$0.84

 

M6X20-Z3

 

8

Stop light switch

 

 
 

 

61 31 8 360 854

 

Automatic

1

20 g

$34.71

 
 

 

61 31 8 360 853

 

Manual

1

14 g

$34.71

 
 

 

61 31 6 967 601

 

 

1

20 g

$34.71

 
 

9

Clutch switch

 

 
 

 

61 31 8 360 421

 

• L

1

16 g

$79.80

 

Manual

 

2 POL.

 

 

61 31 8 381 612

 

• L

1

16 g

$79.80

 

Manual

 

3 POL.

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.

 

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com )

 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Chân phanh và các bộ phận B BMW 528i (M52)    HotlineMr. Sơn0969.03.5979

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Clutch pedal

 

 
 

 

35 31 1 161 586

 

• L

1

250 g

$42.57

 

Manual

 

2

Rubber pad

 

 
 

 

35 21 1 108 634

 

Manual

1

30 g

$4.81

 
 

3

Pin, master cylinder

 

 
 

 

21 52 1 161 729

 

• L

1

40 g

$4.10

 

Manual

 

D=12MM/L=61MM

 

4

Bush bearing

 

 
 

 

35 21 1 158 290

 

Manual

2

 

$2.31

 
 

5

Flat fuses

 

 
 

 

Circlip

 

 

 

07 12 9 904 567

 

Manual

2

 

$0.34

 

B10-ZNS3

 

6

Clutch pedal stop buffer

 

 
 

 

35 31 1 152 237

 

• L

1

4 g

$0.97

 

Manual

 

 

35 31 6 750 569

 

• L

1

10 g

$1.24

 

Manual

 

7

Cap

 

 
 

 

35 31 1 153 896

 

Manual

1

4 g

$5.01

 

8

Bracket, compression spring

 

 
 

 

35 31 1 161 719

 

Manual

1

10 g

$5.91

 

SCHWARZ

 

 

35 30 1 164 381

 

Manual

1

10 g

$5.91

 

DUNKELGRAU

 

9

Compression spring

 

 
 

 

21 52 1 157 479

 

Manual

1

40 g

$6.87

 

L=62MM

 

11

Spacer sleeve

 

 
 

 

35 31 1 164 427

 

• L

1

2 g

$2.31

 

Manual

 

12

Pin for over-center helper spring

 

 
 

 

35 31 1 161 721

 

Manual

2

10 g

$2.75

 

D=8MM/L=24MM

 

13

Circlip

 

 
 

 

07 11 9 905 695

 

Manual

2

 

$1.39

 

6,0-ZNS3

 

14

Clutch lever return spring

 

 
 

 

35 31 1 165 749

 

• L

1

10 g

$3.56

 

Manual

 

D=18MM

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.

 

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com )

 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 

Chi tiết phụ tùng Chân phanh và các bộ phận A BMW 528i (M52)  HotlineMr. Sơn0969.03.5979

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Brake lever

 

 
 

 

35 21 1 162 130

 

• L

1

634 g

$37.58

 

Manual

 

3

Brake lever

 

 
 

 

35 21 6 752 780

 

• L

1

586 g

$37.58

 

Manual

 

 

35 21 6 752 781

 

• L

1

663 g

$37.58

 

Automatic

 

4

Flat fuses

 

 
 

 

Circlip

 

 

 

07 12 9 904 567

 

B10-ZNS3

1

 

$0.34

 

5

Bush bearing

 

 
 

 

35 21 1 158 290

 

 

2

 

$2.31

 

6

Return spring

 

 
 

 

35 21 1 161 587

 

D=11MM

1

10 g

$2.47

 
 

7

Grommet

 

 
 

 

35 41 1 113 728

 

D=7,5MM

2

 

$2.12

 
 

8

Brake pedal retainer spring

 

 
 

 

35 21 1 165 130

 

 

1

23 g

$4.59

 
 

9

Brake pedal pin

 

 
 

 

35 21 1 162 991

 

 

1

35 g

$3.13

 

10

Secuirng pin with groove

 

 
 

 

35 21 6 754 712

 

 

1

30 g

$4.73

 

11

Rubber pad

 

 
 

 

35 21 1 160 421

 

Automatic

1

80 g

$5.27

 

B=100MM

 

 

35 21 1 160 422

 

Manual

1

50 g

$5.27

 

 

 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.

 

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com )

 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 
Ốp chân phanh B BMW 525i (M54)Lượt xem : 2204 )

Chi tiết phụ tùng Ốp chân phanh B BMW 525i (M54)

 

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

Partnumber

1

Set of aluminium pedal pads

For vehicles with

 

 

 

 

 

Steptronic

No

S202A

And

 

 

Automatic transmission

No

S205A

And

 

 

Sequential manual transmission (SMG)

No

S206A

And

 

 

Sport automatic transmission

No

S2TBA

And

 

 

Sport transmission w/ dual-plate clutch

No

S2TCA

And

 

 

 

35 00 0 304 642

 

• L

Automatic transmission w/double clutch

No

S2TDA

1

308 g

$135.63

 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - Hotline: Mr. Sơn: 0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 
Ốp chân phanh A BMW 525i (M54)Lượt xem : 2699 )

Chi tiết phụ tùng Ốp chân phanh A BMW 525i (M54)