Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Shop by Vehicle

Thống kê truy cập

Online 3
Most Online 181
All 2130135
 
Cửa sổ trời BMW 525i (M54)Lượt xem : 4591 )

Chi tiết phụ tùng Cửa sổ trời BMW 525i (M54)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Glass cover

For vehicles with

 

 

 

 

Oglass slid.lifting roof

 

 

54 12 8 186 143

 

VENUSGRAU

 

1

7.3 kg

$586.25

 

 

 

 

Sliding lifting roof steel cover

For vehicles with

 

 

 

 

 

54 12 8 159 557

 

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

1

5.3 kg

$351.74

 

2

Surrounding seal

 

 

 

 

54 10 7 245 551

 

L=2883

 

1

130 g

$37.23

 

 

 

 

Circul.sliding/lifting roof cover gasket

Only applies to

 

 

 

 

 

54 12 8 169 710

 

L=2730MM

Surface flock-finished

1

104 g

$52.88

 

3

Trim panel f sliding lifting roof cover

For vehicles with

 

 

 

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 2 491 505

 

ANTHRAZIT

 

1

594 g

$85.47

 

 

 

 

54 12 8 193 163

 

HELLGRAU

 

1

560 g

$85.47

 

 

 

 

54 12 8 193 164

 

SANDBEIGE

 

1

560 g

$85.47

 

 

 

4

Ceiling frame covered velours

 

 
 

 

54 12 2 491 514

 

ANTHRAZIT

For vehicles with

1

1.6 kg

$524.49

 

Oglass slid.lifting roof

 

 

54 12 8 203 793

 

HELLGRAU

 

1

1.6 kg

$524.49

 

 

 

 

54 12 8 203 794

 

SANDBEIGE

 

1

1.6 kg

$524.49

 

 

 

 

54 12 2 491 513

 

ANTHRAZIT

For vehicles with

1

1.6 kg

$524.49

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 203 816

 

HELLGRAU

 

1

1.7 kg

$524.49

 

 

 

 

54 12 8 203 817

 

SANDBEIGE

 

1

1.7 kg

$524.49

 

 

 

5

Cross member

For vehicles with

 

 

 

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 202 297

 

 

 

1

520 g

$54.82

 

 

 

6

Hex nut

 

 
 

 

54 12 8 119 975

 

M5

 

3

8 g

$2.85

 
 

7

Left control rail

For vehicles with

 

 

 

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 202 277

 

 

 

1

50 g

$77.33

 

 

 

 

Right control rail

 

 

 

 

54 12 8 202 278

 

 

 

1

50 g

$77.33

 

 

 

8

Repair kit f left slide water channel

 

 
 

 

54 12 8 202 279

 

 

 

1

42 g

$50.65

 
 

 

Repair kit f right slide water channel

 

 

 

54 12 8 202 280

 

 

 

1

42 g

$50.65

 
 

9

Sliding piece left

 

 
 

 

54 12 8 202 293

 

 

 

1

60 g

$70.88

 
 

 

Right sliding piece

 

 

 

54 12 8 202 294

 

 

 

1

60 g

$70.88

 
 

10

Torx-bolt with washer

 

 
 

 

54 12 8 130 016

 

ISA M5X10

 

2

 

$1.12

 
 

11

Fillister head screw

 

 
 

 

54 12 8 153 570

 

M2,5X10

 

2

1 g

$1.74

 
 

12

Covering left

For vehicles with

 

 

 

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 159 601

 

 

 

1

45 g

$4.87

 

 

 

 

Covering right

 

 

 

 

54 12 8 159 602

 

 

 

1

45 g

$4.87

 

 

 

13

Left control rail

For vehicles with

 

 

 

 

Oglass slid.lifting roof

 

 

54 12 8 202 295

 

 

 

1

126 g

$77.33

 

 

 

 

Right control rail

 

 

 

 

54 12 8 202 296

 

 

 

1

126 g

$77.33

 

 

 

14

Support for left rubber boot

For vehicles with

 

 

 

 

Oglass slid.lifting roof

 

 

54 12 8 202 281

 

 

 

1

163 g

$66.70

 

 

 

 

Support for right rubber boot

 

 

 

 

54 12 8 202 282

 

 

 

1

132 g

$66.70

 

 

 

 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

 
Khung của sổ trời BMW 525i (M54)Lượt xem : 4395 )

Chi tiết phụ tùng Khung của sổ trời BMW 525i (M54)

 

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Frame sliding-lifting roof complete

 

 
 

 

54 12 8 250 049

 

 

For vehicles with

1

6.6 kg

$1,316.91

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 250 048

 

 

For vehicles with

1

5.2 kg

$1,316.91

 

Oglass slid.lifting roof

 

2

Rain gutter

 

 
 

 

54 12 8 203 811

 

 

 

1

280 g

$175.49

 
 

3

Sliding lifting roof frame gasket

 

 
 

 

54 12 8 185 757

 

L=2270MM

 

1

192 g

$54.27

 
 

4

Nut holder

 

 
 

 

51 16 1 849 299

 

M5

 

1

 

$2.52

 
 

5

Torx bolt

 

 
 

 

54 12 8 116 590

 

ISA M5X32

 

1

10 g

$1.16

 
 

6

Torx bolt

 

 
 

 

07 14 7 077 613

 

ISA M5X27

 

2

10 g

$1.16

 
 

7

Torx bolt

 

 
 

 

54 12 8 163 681

 

ISA M5X12

 

X

 

$4.25

 
 

8

Clamp

 

 
 

 

54 13 8 120 576

 

 

 

2

10 g

$3.47

 
 

9

Pipe clamp

 

 
 

 

54 12 8 204 659

 

 

 

2

11 g

$5.39

 
 

10

Torx bolt

 

 
 

 

54 12 8 204 926

 

ISA M5X12

 

2

 

$1.07

 
 

11

Repair kit f ceiling frame mechanism

 

 
 

 

54 12 8 231 228

 

 

For vehicles with

1

78 g

$71.47

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 231 227

 

 

For vehicles with

1

72 g

$71.47

 

Oglass slid.lifting roof

 

12

Outlet hose

 

 
 

 

54 12 8 193 171

 

L=1460MM

 

4

130 g

$8.53

 
 

13

Sliding roof drive unit with module

 

 
 

 

67 61 8 377 939

 

 

 

1

715 g

$499.66

 
 

14

Slipstream deflector

 

 
 

 

54 12 8 203 806

 

 

 

1

225 g

$132.61

 
 

16

Emergency tool elect.window/sliding roof

 

 
 

 

54 12 7 199 322

 

 

 

1

20 g

$11.02

 
 

17

Corner moulding, left

 

 
 

 

54 12 8 185 201

 

 

 

1

70 g

$10.13

 
 

 

Corner moulding, right

 

 

 

54 12 8 185 202

 

 

 

1

70 g

$10.13

 
 

18

Felt strip

 

 
 

 

65 77 1 377 052

 

40X70X0,8MM

 

X

 

$0.47

 
 

 

Set of felt strips

 

 

 

51 45 2 353 024

 

SET

 

X

 

$29.35

 
 

19

Rubber buffer

 

 
 

 

54 12 1 926 664

 

 

 

2

1 g

$0.59

 
 

21

Cable holder

 

 
 

 

54 12 8 193 188

 

 

 

8

 

$0.31

 

22

Bracket f.sensor

 

 
 

 

54 12 8 220 743

 

 

 

1

5 g

$11.72

 
 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979

Read more

Gọi : 0969 03 5979

Còn hàng

Page 1 of 1 « First < 1 > Cuối trang