Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Trợ lực phanh BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Trợ lực phanh BMW 528i (M52)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Brake servo unit

 

 
 

 

34 33 1 163 404

 

• L

 

1

2.6 kg

$776.79

 

 

34 33 1 165 541

 

• L

 

1

3.6 kg

$776.79

 

LSC-145

 

2

Gasket

 

 
 

 

34 33 1 163 959

 

• L

 

1

4 g

$5.32

 

100MMX100MM

 

 

35 11 1 165 132

 

• L

 

1

 

$5.48

 

D=70MM

 

3

Self-locking collar nut

 

 
 

 

07 11 9 904 295

 

• L

 

4

10 g

$0.51

 

M8-8-ZNS3

 

 

07 11 9 905 374

 

• L

 

4

10 g

$0.65

 

M8-10 ZNS3

 

4

Brake pedal pin

 

 
 

 

35 21 1 162 991

 

• L

 

1

35 g

$3.13

 
 

5

Circlip

 

 
 

 

07 12 9 904 567

 

• L

 

1

 

$0.34

 

B10-ZNS3

 

6

Brake master cylinder o-ring

 

 
 

 

34 31 1 165 092

 

• L

 

1

 

$5.36

 

7

Self-locking hex nut

 

 
 

 

07 12 9 906 196

 

• L

 

2

10 g

$2.05

 

M8-8-ZNNI SI

 

8

Gasket ring

 

 
 

 

34 33 1 158 929

 

• L

 

1

5 g

$6.48

 
 

9

T-connector

 

 
 

 

34 33 1 158 930

 

• L

 

1

8 g

$6.02

 
 

 

Check valve support

 

 

 

34 33 1 161 300

 

• L

 

1

10 g

$12.50

 
 

10

Hose

 

 
 

 

34 33 1 108 710

 

• L

 

X

190 g

$26.38

 

12X19

 

 

Vacuum hose

 

 

 

34 33 1 165 496

 

• L

 

1

82 g

$30.94

 
 

11

Check valve support

 

 
 

 

34 30 1 163 634

 

• L

 

1

28 g

$104.26

 
 

13

Hose

 

 
 

 

34 33 1 108 710

 

• L

 

X

190 g

$26.38

 

12X19

 

15

Hose clamp

 

 
 

 

11 15 1 726 339

 

• L

 

4

 

$1.19

 

21,3MM

 

16

Sealing lower

 

 
 

 

34 30 1 163 239

 

• L

 

1

61 g

$17.54

 

 

34 30 1 163 241

 

• L

For vehicles with

1

60 g

$10.10

 

Auxiliary heating

 

17

Gasket

 

 
 

 

34 30 1 163 449

 

• L

 

1

24 g

$6.98

 
 

18

Upper sealing

 

 
 

 

34 30 1 163 454

 

• L

 

1

15 g

$2.09

 
 

19

Upper sealing

 

 
 

 

34 30 1 163 593

 

• L

 

1

8 g

$2.62

 
 

20

Rubber grommet

 

 
 

 

34 30 1 162 170

 

• L

 

1

10 g

$4.06

 
 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979