Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Brake pipe front abs/asc+t BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Brake pipe front abs/asc+t BMW 528i (M52)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Pipe rubber covered

 

 
 

 

34 32 1 164 249

 

• L

1

78 g

$28.94

 

M10/M10

 

 

34 32 6 755 295

 

• L

1

79 g

$25.73

 

M10/M10

 

2

Intermediate piece

 

 
 

 

34 32 6 757 282

 

• L

3

20 g

$5.39

 

M10X1

 

3

Pipe rubber covered

 

 
 

 

34 32 1 164 250

 

• L

1

229 g

$51.04

 

M10/M12

 

4

Pipe

 

 
 

 

34 32 1 164 251

 

• L

1

52 g

$32.16

 

M12/M12-D=6MM

 

 

Pipe rubber covered

 

 

 

34 32 6 755 299

 

• L

1

50 g

$32.36

 

M12/M12

 

5

Intermediate piece

 

 
 

 

34 32 6 757 285

 

• L

2

20 g

$5.39

 

M12X1

 

6

Pipe rubber covered

 

 
 

 

34 32 1 164 252

 

• L

1

240 g

$51.04

 

M12/M12

 

7

Pipe

 

 
 

 

34 32 1 164 150

 

• L

1

152 g

$18.09

 

M10/M12-1783MM

 

8

Pipe

 

 
 

 

34 32 6 755 576

 

• L

1

49 g

$24.12

 

M10/M10-470MM

 

9

Clip

 

 
 

 

34 34 1 163 565

 

• L

2

 

$1.09

 

10

Brake hose front

 

 
 

 

34 30 1 165 249

 

• L

2

101 g

$77.83

 
 

11

Brake pipe bracket

 

 
 

 

34 32 1 161 701

 

• L

3

20 g

$3.05

 
 

12

Brake pipe bracket

 

 
 

 

34 32 1 162 878

 

• L

1

10 g

$2.58

 
 

13

Brake pipe bracket

 

 
 

 

34 30 1 161 567

 

• L

1

 

$2.58

 

 

34 32 6 855 500

 

• L

1

 

$2.58

 

14

Brake pipe bracket

 

 
 

 

34 32 1 162 454

 

• L

1

 

$2.03

 

6-FACH

 

15

Pipe

 

 
 

 

34 32 6 755 600

 

• L

1

83 g

$25.73

 

M10/M10-940MM

 

16

Pipe

 

 
 

 

34 32 6 755 532

 

• L

1

42 g

$16.65

 

M12/M12-214MM

 

17

Brake hose, left

 

 
 

 

34 32 1 162 616

 

• L

1

70 g

$51.96

 

M12

 

18

Pipe

 

 
 

 

34 32 6 755 540

 

• L

1

95 g

$18.09

 

M12/M12-960MM

 

19

Pipe

 

 
 

 

34 32 6 755 549

 

• L

1

28 g

$18.09

 

M10/M10-190MM

 

20

Brake hose, right

 

 
 

 

34 32 1 162 612

 

• L

1

50 g

$51.96

 

M10

 

21

Pipe

 

 
 

 

34 32 6 755 604

 

• L

1

88 g

$25.73

 

M10/M10-1012MM

 

22

Rubber grommet

 

 
 

 

34 30 1 163 189

 

• L

1

3 g

$3.90

 

D=9MM

 

 

34 30 1 163 816

 

• L

1

3 g

$3.69

 

D=6MM

 

23

Brake pipe bracket

 

 
 

 

34 32 1 160 027

 

• L

1

 

$1.05

 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979