Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Rear door control/door lock BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Rear door control/door lock BMW 525i (M54)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Door lock rear left

 

 
 

 

51 22 8 125 671

 

 

1

702 g

$306.33

 
 

 

Door lock rear right

 

 

 

51 22 8 125 672

 

 

1

702 g

$306.33

 
 

2

Actuator

 

 
 

 

67 11 8 352 165

 

 

2

105 g

$131.29

 
 

3

Left operating rod

 

 
 

 

51 22 8 205 801

 

 

1

12 g

$5.01

 
 

 

Right operating rod

 

 

 

51 22 8 205 802

 

 

1

13 g

$5.01

 
 

4

Grommet

 

 
 

 

52 20 8 238 999

 

 

4

1 g

$2.11

 
 

5

Torx-countersunk head screw

 

 
 

 

51 21 8 153 573

 

ISA M8X19.5

4

9 g

$0.95

 
 

6

Latch Striker

 

 
 

 

51 21 8 176 350

 

 

2

162 g

$47.37

 
 

7

Striker plate gasket

 

 
 

 

51 21 8 189 952

 

 

2

4 g

$5.04

 
 

8

Torx bolt

 

 
 

 

51 45 8 166 995

 

ASA M6X11

6

4 g

$2.27

 
 

9

Door handle, inside left

 

 
 

 

51 21 8 226 049

 

CHROM

1

132 g

$53.58

 
 

 

Door handle inner right

 

 

 

51 21 8 226 050

 

CHROM

1

132 g

$53.58

 
 

11

Cap

 

 
 

 

51 21 8 163 829

 

SCHWARZ

2

1 g

$8.36

 
 

12

Fillister head self-tapping screw

 

 
 

 

07 11 9 907 925

 

ST4,8X16-Z1

2

 

$0.92

 
 

15

Carrier, outside door handle, rear left

 

 
 

 51 22 8 236 645

 

 

1

124 g

$79.66

 
 

 

Carrier, outside door handle, rear right

 

 

 

51 22 8 236 646

 

 

1

124 g

$79.66

 

16

Rear door lock bowden cable

 

 
 

 

51 22 8 184 588

 

 

2

14 g

$13.65

 
 

17

Bowden cable left

 

 
 

 

51 22 8 225 713

 

 

1

14 g

$11.14

 
 

 

Bowden cable right

 

 

 

51 22 8 225 714

 

 

1

14 g

$11.14

 
 

18

Door handle outer left

 

 
 

 

51 22 8 245 465

 

GRUNDIERT

1

188 g

$125.66

 
 

 

Door handle outer right

 

 

 

51 22 8 245 466

 

GRUNDIERT

1

188 g

$125.66

 
 

 

Door handle outer left

 

 

 

51 22 0 000 521

 

CODE - UNI/MET.

1

 

$376.96

 

 

Door handle outer right

 

 

 

51 22 0 000 523

 

CODE - UNI/MET.

1

200 g

$376.96

 

19

Left base

 

 
 

 

51 21 8 220 051

 

 

1

2 g

$1.80

 
 

 

Right base

 

 

 

51 21 8 220 052

 

 

1

2 g

$1.80

 
 

20

Stop buffer

 

 
 

 

51 21 1 970 863

 

SCHWARZ

4

 

$9.64

 
 

 

51 21 8 220 053

 

GRAU

4

1 g

$11.93

 
 

21

Stop buffer

 

 
 

 

51 21 8 234 860

 

 

4

 

$9.64

 

22

Support left

 

 
 

 

51 22 7 002 879

 

 

1

15 g

$7.05

 
 

 

Support right

 

 

 

51 22 7 002 880

 

 

1

15 g

$7.05

 
 

23

Torx-bolt with washer

 

 
 

 

51 21 9 130 334

 

M6X12

4

10 g

$1.04

 
 

24

Spring nut

 

 
 

 

51 45 8 220 836

 

 

2

 

$0.45

 

25

Socket housing, black

 

 
 

 

61 13 1 378 110

 

2 POL.

1

 

$1.69

 
 

26

Snap-in receptacle 2.5

 

 
 

 

61 13 1 376 204

 

1,0-2,5MM²

2

 

$0.77

 
 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979