Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Door weatherstrip front BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Door weatherstrip front BMW 525i (M54)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Edge protection front

 

 
 

 

51 72 7 116 403

 

ANTHRAZIT

 

2

1.2 kg

$74.25

 
 

2

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Chrome Line exterieur

Yes

S346A

 

 

51 21 8 185 815

 

CHROM

 

1

165 g

$53.15

 

 

 

 

Interior right front moulding

 

 

 

 

51 21 8 185 816

 

CHROM

 

1

165 g

$53.15

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

51 21 8 203 899

 

CHROM

Chrome Line exterieur

Yes

S346A

1

106 g

$53.15

 

And

 

 

 

 

Interior right front moulding

Insulating double-glazing

Yes

S352A

 

 

 

51 21 8 203 900

 

CHROM

 

1

106 g

$53.15

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

51 21 2 694 035

 

GLANZSCHWARZ

M Sports package

Yes

P337A

1

178 g

$61.11

 

Or

 

 

 

 

Interior right front moulding

High gloss shadow line

Yes

S760A

 

 

 

51 21 2 694 036

 

GLANZSCHWARZ

 

1

178 g

$61.11

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

51 21 8 159 819

 

SCHWARZ

Shadow-Line

Yes

S339A

1

160 g

$42.53

 

Or

 

 

 

 

Interior right front moulding

Lifestyle Edition

Yes

S722A

 

 

 

51 21 8 159 820

 

SCHWARZ

 

1

160 g

$42.53

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Insulating double-glazing

Yes

S352A

 

And

 

 

 

 

51 21 8 203 895

 

SCHWARZ

Shadow-Line

Yes

S339A

1

106 g

$42.53

 

And

 

 

 

 

Interior right front moulding

Lifestyle Edition

No

S722A

 

 

 

51 21 8 203 896

 

SCHWARZ

 

1

106 g

$42.53

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Insulating double-glazing

Yes

S352A

 

And

 

 

 

 

51 21 8 203 895

 

SCHWARZ

Shadow-Line

No

S339A

1

106 g

$42.53

 

And

 

 

 

 

Interior right front moulding

Lifestyle Edition

Yes

S722A

 

 

 

51 21 8 203 896

 

SCHWARZ

 

1

106 g

$42.53

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Insulating double-glazing

Yes

S352A

 

And

 

 

 

 

51 21 2 694 039

 

GLANZSCHWARZ

High gloss shadow line

Yes

S760A

1

130 g

$61.11

 

And

 

 

 

 

Interior right front moulding

M Sports package

No

P337A

 

 

 

51 21 2 694 040

 

GLANZSCHWARZ

 

1

178 g

$61.11

 

 

 

 

Interior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Insulating double-glazing

Yes

S352A

 

And

 

 

 

 

51 21 2 694 039

 

GLANZSCHWARZ

High gloss shadow line

No

S760A

1

130 g

$61.11

 

And

 

 

 

 

Interior right front moulding

M Sports package

Yes

P337A

 

 

 

51 21 2 694 040

 

GLANZSCHWARZ

 

1

178 g

$61.11

 

 

 

3

Door weather strip outer left

 

 
 

 

51 21 8 159 235

 

 

 

1

112 g

$48.60

 
 

 

Door weather strip outer right

 

 

 

51 21 8 159 236

 

 

 

1

112 g

$48.60

 
 

4

Exterior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Chrome-Line/SA345

 

 

 

 

Exterior right front moulding

 

 

 

 

51 21 8 204 388

 

CHROM

 

1

74 g

$75.92

 

 

 

 

Exterior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

51 21 2 427 415

 

GLANZSCHWARZ

M Sports package

Yes

P337A

1

83 g

$87.32

 

Or

 

 

 

 

Exterior right front moulding

High gloss shadow line

Yes

S760A

 

 

 

51 21 2 427 416

 

GLANZSCHWARZ

 

1

81 g

$87.32

 

 

 

 

Exterior left front moulding

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

51 21 8 159 257

 

SCHWARZ

Shadow-Line

Yes

S339A

1

84 g

$60.74

 

Or

 

 

 

 

Exterior right front moulding

Lifestyle Edition

Yes

S722A

 

 

 

51 21 8 159 258

 

SCHWARZ

 

1

84 g

$60.74

 

 

 

5

Front left sealing betw.door and entranc

 

 
 

 

51 21 8 202 675

 

 

 

1

112 g

$21.57

 
 

 

Front right sealing betw.door/entrance

 

 

 

51 21 8 202 676

 

 

 

1

112 g

$21.57

 
 

6

Front door seal

 

 
 

 

51 21 9 069 322

 

 

 

2

410 g

$107.80

 
 

8

Front left seal.betw.door and roof frame

 

 
 

 

51 21 0 402 745

 

 

 

1

134 g

$64.68

 
 

 

Front right seal.betw.door a.roof frame

 

 

 

51 21 0 402 746

 

 

 

1

134 g

$64.68

 
 

9

Clamp

 

 
 

 

51 22 1 938 297

 

 

 

X

10 g

$1.30

 
 

10

Clip

 

 
 

 

51 21 8 213 615


 

 

2

 

$0.63

 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979