Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Bộ chuyển số BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Bộ chuyển số BMW 528i (M52)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Lock Ring

 

 
 

 

23 21 1 224 892

 

Manual

1

4 g

$6.33

 
 

2

Roller bearing

 

 
 

 

23 11 1 224 821

 

Manual

1

103 g

$28.00

 

25X44X20,7

 

 

23 11 7 500 932

 

Manual

1

110 g

$46.44

 

27X44X20,7

 

3

Needle cage

 

 
 

 

23 21 1 224 805

 

Manual

1

38 g

$17.98

 

46X51X34

 

4

Synchronizer ring

 

 
 

 

23 21 1 224 868

 

Manual

2

70 g

$131.48

 
 

5

Shift sleeve 3rd and 4th gear

 

 
 

 

23 31 1 224 965

 

Manual

1

220 g

$200.48

 
 

6

Guide sleeve 3rd and 4th gear

 

 
 

 

23 21 1 282 580

 

Manual

1

382 g

$200.48

 
 

7

Insert

 

 
 

 

23 21 1 224 846

 

Manual

3

3 g

$11.66

 
 

8

Ball

 

 
 

 

07 11 9 986 250

 

Manual

3

 

$0.28

 

5MM III

 

9

Compression spring

 

 
 

 

23 21 1 224 816

 

Manual

3

1 g

$3.35

 
 

10

Needle cage

 

 
 

 

23 21 1 224 809

 

Manual

1

177 g

$49.67

 

38X51X34,05

 

11

Stop disk

 

 
 

 

23 21 1 224 828

 

Manual

1

81 g

$33.93

 
 

12

Ball bearing

 

 
 

 

23 11 1 224 808

 

Manual

1

470 g

$137.35

 

30X67X31

 

13

Supporting plate

 

 
 

 

23 11 1 224 844

 

Manual

2

30 g

$11.66

 
 

14

Torx bolt

 

 
 

 

23 11 7 566 216

 

Manual

4

10 g

$3.42

 

M6X16

 

15

Shim

 

 
 

 

23 22 1 224 796

 

Manual

1

51 g

$10.60

 

10,5X42X5

 

16

Hex bolt

 

 
 

 

23 21 1 224 810

 

Manual

1

25 g

$4.73

 

M10X1,25

 

17

Needle cage

 

 
 

 

23 22 1 224 811

 

Manual

2

20 g

$10.13

 

22X30X15

 

18

Reverse gear

 

 
 

 

23 22 1 282 455

 

Manual

1

518 g

$273.96

 
 

19

Shim

 

 
 

 

23 22 1 224 826

 

Manual

1

20 g

$11.50

 

22,05X42X2,5

 

20

Pin

 

 
 

 

23 22 1 224 847

 

Manual

1

272 g

$24.95

 
 

21

Guide shell

 

 
 

 

23 22 1 224 862

Manual

1

124 g

$10.58

 
 

22

Torx bolt

 

 
 

 

23 22 7 543 198

 

Manual

2

25 g

$4.56

 

M8X55

 

23

Repair kit gear wheels 5th gear

 

 
 

 

23 21 1 224 893

 

Manual

1

2.5 kg

$579.31

 
 

24

Repair kit gear wheels 1st a.2nd gear

 

 
 

 

23 21 1 224 950

 

Manual

1

6 kg

$1,227.20

 
 

25

Repair kit gear wheels 3rd a.4th gear

 

 
 

 

23 21 1 224 908

 

Manual

1

6 kg

$1,437.26

 
 

 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979