Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Dây cáp số BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Dây cáp số BMW 528i (M52)   

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Selector shaft

 

 
 

 

23 31 7 501 036

 

Manual

1

650 g

$454.40

 
 

2

Spring plate

 

 
 

 

23 31 1 224 937

 

Manual

1

66 g

$19.63

 
 

3

Fillister-head screw

 

 
 

 

23 31 1 224 922

 

Manual

2

5 g

$3.43

 

M6X20

 

4

Return spring

 

 
 

 

23 31 1 224 832

 

Manual

1

16 g

$9.49

 
 

5

Selector arm with ball bearing

 

 
 

 

23 31 1 282 556

 

Manual

1

184 g

$93.74

 
 

6

Roll pin

 

 
 

 

23 31 1 224 815

 

Manual

1

1 g

$7.20

 
 

7

Stop plate

 

 
 

 

23 31 7 502 164

 

Manual

1

18 g

$11.91

 
 

8

Torx bolt

 

 
 

 

23 11 7 566 216

 

Manual

2

10 g

$3.42

 

M6X16

 

9

Lock Ring

 

 
 

 

23 31 7 531 374

 

Manual

3

 

$2.61

 

20X1

 

10

Cover lid

 

 
 

 

23 31 1 224 825

 

Manual

3

 

$9.38

 
 

11

Compression spring

 

 
 

 

23 31 1 224 935

 

Manual

1

9 g

$5.68

 
 

12

Locking pin

 

 
 

 

23 31 7 502 165

 

Manual

1

18 g

$12.02

 
 

13

Compression spring

 

 
 

 

23 31 1 224 817

 

Manual

1

14 g

$6.53

 
 

14

Locking pin

 

 
 

 

23 31 1 224 849

 

Manual

1

18 g

$9.98

 
 

15

Compression spring

 

 
 

 

23 31 1 224 819

 

Manual

1

3 g

$5.28

 
 

16

Locking pin

 

 
 

 

23 31 1 224 823

 

Manual

1

30 g

$32.37

 
 

17

Return spring

 

 
 

 

23 31 1 224 833

 

Manual

1

1 g

$5.83

 
 

18

Deflection lever

 

 
 

 

23 31 1 224 863

 

Manual

1

42 g

$18.21

 
 

19

Lock Ring

 

 
 

 

23 31 1 224 923

 

Manual

1

1 g

$2.50

 
 

20

Shifting fork 5st and reverse gear

 

 
 

 

23 31 1 282 585

 

Manual

1

251 g

$87.30

 
 

21

Shifting fork 1st and 2nd gear

 

 
 

 

23 31 1 282 582

 

Manual

1

287 g

$120.70

 
 

22

Shifting fork 3rd and 4th gear

 

 
 

 

23 31 1 282 584

 

Manual

1

402 g

$120.70

 
 

23

Bolt

 

 
 

 

23 31 7 543 214

 

Manual

6

60 g

$8.32

 
 

24

Sliding piece

 

 
 

 

23 31 1 224 848

 

Manual

6

20 g

$18.77

 
 

25

Cover lid

 

 
 

 

23 31 7 531 369

 

Manual

3

 

$4.27

 
 

 

23 31 7 637 524

 

Manual

3

2 g

$4.63

 
 

26

Compression spring

 

 
 

 

23 31 1 224 959

 

Manual

2

2 g

$4.19

 
 

27

Locking pin

 

 
 

 

23 31 1 224 791

 

Manual

2

3 g

$6.08

 
 

28

Set of detent pins

 

 
 

 

23 11 7 525 048

 

Manual

1

10 g

$14.05

 
 

29

Locking lever

 

 
 

 

23 21 1 224 843

 

Manual

1

110 g

$19.22

 
 

30

Collar bolt

 

 
 

 

23 31 7 543 225

 

Manual

2

39 g

$9.18

 
 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979