Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Khung của sổ trời BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Khung của sổ trời BMW 525i (M54)

 

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Frame sliding-lifting roof complete

 

 
 

 

54 12 8 250 049

 

 

For vehicles with

1

6.6 kg

$1,316.91

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 250 048

 

 

For vehicles with

1

5.2 kg

$1,316.91

 

Oglass slid.lifting roof

 

2

Rain gutter

 

 
 

 

54 12 8 203 811

 

 

 

1

280 g

$175.49

 
 

3

Sliding lifting roof frame gasket

 

 
 

 

54 12 8 185 757

 

L=2270MM

 

1

192 g

$54.27

 
 

4

Nut holder

 

 
 

 

51 16 1 849 299

 

M5

 

1

 

$2.52

 
 

5

Torx bolt

 

 
 

 

54 12 8 116 590

 

ISA M5X32

 

1

10 g

$1.16

 
 

6

Torx bolt

 

 
 

 

07 14 7 077 613

 

ISA M5X27

 

2

10 g

$1.16

 
 

7

Torx bolt

 

 
 

 

54 12 8 163 681

 

ISA M5X12

 

X

 

$4.25

 
 

8

Clamp

 

 
 

 

54 13 8 120 576

 

 

 

2

10 g

$3.47

 
 

9

Pipe clamp

 

 
 

 

54 12 8 204 659

 

 

 

2

11 g

$5.39

 
 

10

Torx bolt

 

 
 

 

54 12 8 204 926

 

ISA M5X12

 

2

 

$1.07

 
 

11

Repair kit f ceiling frame mechanism

 

 
 

 

54 12 8 231 228

 

 

For vehicles with

1

78 g

$71.47

 

Lift-up and slide-back sunroof, steel

 

 

54 12 8 231 227

 

 

For vehicles with

1

72 g

$71.47

 

Oglass slid.lifting roof

 

12

Outlet hose

 

 
 

 

54 12 8 193 171

 

L=1460MM

 

4

130 g

$8.53

 
 

13

Sliding roof drive unit with module

 

 
 

 

67 61 8 377 939

 

 

 

1

715 g

$499.66

 
 

14

Slipstream deflector

 

 
 

 

54 12 8 203 806

 

 

 

1

225 g

$132.61

 
 

16

Emergency tool elect.window/sliding roof

 

 
 

 

54 12 7 199 322

 

 

 

1

20 g

$11.02

 
 

17

Corner moulding, left

 

 
 

 

54 12 8 185 201

 

 

 

1

70 g

$10.13

 
 

 

Corner moulding, right

 

 

 

54 12 8 185 202

 

 

 

1

70 g

$10.13

 
 

18

Felt strip

 

 
 

 

65 77 1 377 052

 

40X70X0,8MM

 

X

 

$0.47

 
 

 

Set of felt strips

 

 

 

51 45 2 353 024

 

SET

 

X

 

$29.35

 
 

19

Rubber buffer

 

 
 

 

54 12 1 926 664

 

 

 

2

1 g

$0.59

 
 

21

Cable holder

 

 
 

 

54 12 8 193 188

 

 

 

8

 

$0.31

 

22

Bracket f.sensor

 

 
 

 

54 12 8 220 743

 

 

 

1

5 g

$11.72

 
 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979