Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Balance weight, zinc BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Balance weight, zinc BMW 525i (M54)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Clip

 

 
 

 

36 11 6 766 312

 

 

Only applies to

4

 

$0.73

 

Steel rim

 

 

36 11 6 766 311

 

 

Only applies to

4

 

$1.50

 

Alloy rim

 

2

Balance weight, zinc

 

 
 

 

36 11 6 766 314

 

5G

 

4

 

$1.80

 
 

 

36 11 6 766 315

 

10G

 

4

 

$1.80

 
 

 

36 11 6 766 316

 

15G

 

4

10 g

$2.40

 
 

 

36 11 6 766 317

 

20G

 

4

20 g

$2.40

 
 

 

36 11 6 766 318

 

25G

 

4

20 g

$2.69

 
 

 

36 11 6 766 319

 

30G

 

4

30 g

$2.61

 
 

 

36 11 6 766 320

 

35G

 

4

30 g

$3.36

 
 

 

36 11 6 766 321

 

40G

 

4

40 g

$3.59

 
 

 

36 11 6 766 322

 

45G

 

4

40 g

$3.59

 
 

 

36 11 6 766 323

 

50G

 

4

50 g

$3.89

 
 

 

36 11 6 766 324

 

55G

 

4

50 g

$3.89

 
 

 

36 11 6 766 325

 

60G

 

4

60 g

$3.89

 
 

3

Balance weight, zinc, w. adhesive foil

 

 
 

 

36 11 6 766 326

 

5G

 

4

10 g

$1.82

 
 

 

36 11 6 766 327

 

7,5G

 

4

10 g

$1.82

 
 

 

36 11 6 766 328

 

10G

 

4

10 g

$2.46

 
 

 

36 11 6 766 329

 

12,5G

 

4

10 g

$2.39

 
 

 

36 11 6 766 330

 

15G

 

4

10 g

$2.61

 
 

 

36 11 6 766 331

 

17,5G

 

4

20 g

$2.61

 
 

 

36 11 6 766 332

 

20G

 

4

20 g

$2.61

 
 

 

36 11 6 766 333

 

22,5G

 

4

20 g

$2.93

 
 

 

36 11 6 766 334

 

25G

 

4

30 g

$2.93

 
 

 

36 11 6 766 335

 

27,5G

 

4

30 g

$2.93

 
 

 

36 11 6 766 336

 

30G

 

4

30 g

$3.15

 
 

 

36 11 6 766 337

 

32,5G

 

4

30 g

$3.59

 
 

 

36 11 6 766 338

 

35G

 

4

40 g

$3.59

 
 

 

36 11 6 766 339

 

40G

 

4

40 g

$3.81

 
 

 

36 11 6 766 340

 

45G

 

4

40 g

$3.81

 
 

 

36 11 6 766 341

 

50G

 

4

50 g

$4.14

 
 

 

36 11 6 766 342

 

55G

 

4

60 g

$4.14

 
 

 

36 11 6 766 343

 

60G

 

4

60 g

$4.55

 
 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979