Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Ổ treo lắp dọc A BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Ổ treo lắp dọc A BMW 528i (M52) 

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Centering sleeve

 

 
 

 

26 11 7 526 611

 

 

 

1

40 g

$8.56

 
 

2

Universal joint

 

 
 

 

26 11 7 511 454

 

LK=96MM/12

 

1

510 g

$152.37

 

3

Hex bolt

 

 
 

 

26 11 7 523 709

 

Automatic

 

3

60 g

$3.86

 

M12X1,5X58-ZNS3

 

 

26 11 7 527 475

 

M12X1,5X71-ZNS3

Only applies to

3

80 g

$5.39

 

Aluminium autom.transmission driveshaft

 

Aluminium autom.transmission driveshaft

 

4

Self-locking hex nut

 

 
 

 

07 12 9 900 047

 

Manual

 

3

10 g

$1.19

 

M12X1,5-10-PHR

 

5

Hex bolt

 

 
 

 

26 11 7 523 709

 

M12X1,5X58-ZNS3

 

3

60 g

$3.86

 

6

Self-locking hex nut

 

 
 

 

26 12 7 536 563

 

M12X1,5-10-ZNS3

 

3

10 g

$1.63

 
 

7

Center Mount

 

 
 

 

26 12 1 229 242

 

 

 

1

351 g

$99.04

 
 

 

26 12 1 226 731

 

 

 

1

380 g

$99.04

 
 

8

Flange nut with washer

 

 
 

 

26 11 7 574 872

 

M8-8-ZNS3

 

2

10 g

$1.70

 
 

10

Dustcover plate

 

 
 

 

26 11 1 225 088

 

D=30X58X5,5-CRH

 

1

10 g

$14.24

 

11

Washer

 

 
 

 

26 11 7 572 710

 

D=36MM/ZNS3

 

1

 

$6.60

 

12

Hex bolt

 

 
 

 

07 11 9 911 694

 

M12X1,5X25

 

1

40 g

$1.39

 

13

Knurled bolt

 

 
 

 

26 11 1 227 022

 

Manual

 

6

43 g

$2.98

 

M10X65

 

 

26 11 1 229 775

 

Manual

 

6

50 g

$3.96

 

M10X61

 

 

Fillister-head screw

 

 

 

26 11 7 500 174

 

Automatic

 

6

20 g

$7.65

 

M8X55-PHR

 

14

Reinforcement

 

 
 

 

26 11 1 226 876

 

Manual

 

3

10 g

$6.12

 

D=11MM/ZN

 

 

26 11 7 502 653

 

Manual

 

3

10 g

$10.57

 

D=11MM/ZNS

 

 

26 11 1 225 016

 

Automatic

 

3

10 g

$8.96

 

D=9MM/PHR

 

15

Muffler clamp

 

 
 

 

26 11 7 542 264

 

D=34MM

 

1

 

$2.78

 
 

16

Constant-velocity joint wth knurled bush

 

 

 

26 11 1 229 522

 

Manual

 

1

1.8 kg

$234.67

 

LK=86MM (Z=25)

 

 

26 11 7 503 103

 

Manual

 

1

1.7 kg

$234.67

 

LK=86MM (Z=32)

 

 

26 11 1 229 093

 

Automatic

 

1

1.5 kg

$234.67

 

LK=80MM (Z=24)

 

 

26 11 7 501 639

 

Automatic

 

1

1.4 kg

$234.67

 

LK=80MM (Z=30)

 

17

Washer-gasket

 

 
 

 

26 11 1 229 502

 

Automatic

 

1

2 g

$5.43

 

VL-93

 

 

26 11 1 229 503

 

Manual

 

1

 

$5.54

 

VL-103

 

18

Snap ring

 

 
 

 

26 10 1 226 635

 

Manual

 

1

 

$2.27

 

23,5X1,2

 

 

26 11 1 225 017

 

Manual

 

1

 

$3.01

 

22,5X1,2

 

 

Lock Ring

 

 

 

26 11 7 501 643

 

Automatic

 

1

1 g

$1.32

 

VLHS-1

 

19

Hex nut with ribs

 

 
 

 

26 11 1 227 929

 

Automatic

 

6

6 g

$1.19

 

M8/SW13

 

 

26 11 1 227 843

 

Manual

 

6

10 g

$1.55

 

M10/SW16

 

20

Balance weight

 

 
 

 

26 10 1 229 500

 

Automatic

 

X

1 g

$6.16

 

1,2 GRAMM/SW13

 

 

26 10 1 229 750

 

Manual

 

X

1 g

$5.14

 

0,6 GRAMM/SW16

 

 

26 10 1 229 518

 

Manual

 

X

1 g

$3.89

 

1,4 GRAMM/SW16

 

 

26 10 1 229 501

 

Manual

 

X

2 g

$11.29

 

2,3 GRAMM/SW16

 

21

Lubricant Olistamoly 2 LN 584 LO

 

 
 

 

83 19 0 447 919

 

100G

 

1

113 g

$11.60

 
 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979