Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Catalytic converter/front silencer A BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Catalytic converter/front silencer A BMW 528i (M52)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Front muffler

 

 
 

 

18 10 1 440 362

 

• L

 

1

9.4 kg

$846.52

 
 

3

Clamping bush

 

 
 

 

18 30 7 536 426

 

• L

 

1

430 g

$60.62

 

D=65MM

 

4

Gasket Asbestos Free

 

 
 

 

18 30 1 436 334

 

• L

 

2

6 g

$13.01

 

 

Flat gasket

 

 

 

18 30 1 440 183

 

• L

 

2

12 g

$13.01

 
 

5

Hex nut

 

 
 

 

18 30 1 737 774

 

• L

 

4

10 g

$1.24

 

M10

 

6

Bracket

 

 
 

 

18 20 1 437 657

 

• L

 

1

145 g

$31.08

 

Manual

 

 

18 20 1 437 658

 

• L

 

1

209 g

$43.28

 

Automatic

 

7

Exhaust support

 

 
 

 

18 31 1 728 235

 

• L

 

1

244 g

$17.10

 

Manual

 

ZF

 

 

18 20 7 500 187

 

• L

For vehicles with

 

 

1

240 g

$19.08

 

 

National version japan

Yes

L807A

 

Automatic

 

 

 

18 20 1 437 655

 

• L

For vehicles with

 

 

1

239 g

$17.97

 

 

Automatic transmission

Yes

S205A

 

Automatic

 

 

8

Torx-bolt with washer

 

 
 

 

41 61 8 217 419

 

• L

 

2

10 g

$2.62

 

ISA M8X18

 

9

Clamp

 

 
 

 

18 31 1 728 237

 

• L

 

1

110 g

$6.57

 
 

 

18 20 7 500 186

 

• L

For vehicles with

 

 

1

105 g

$10.30

 

 

National version japan

Yes

L807A

 

Automatic

 

 

10

Rubber bushing

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Manual Transmission

 

 

 

 

18 20 7 546 579

 

• L

 

4

10 g

$4.48

 

D=8MM

 

 

11

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 905 533

 

• L

 

2

20 g

$1.01

 

M8X35-U1

 

12

Self-locking hex nut

 

 
 

 

07 12 9 964 675

 

• L

 

2

10 g

$0.66

 

M8

 

13

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 913 000

 

• L

 

1

23 g

$1.09

 

M8X45-Z1

 

14

Washer

 

 
 

 

07 11 9 931 019

 

• L

 

1

 

$0.46

 

A8,4-ZNS

 

15

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 905 529

 

• L

 

1

10 g

$0.95

 

M8X18-U1-8.8

 

16

Flange nut with washer

 

 
 

 

26 11 7 574 872

 

• L

 

1

10 g

$1.71

 

M8-8-ZNS3

 

17

Exhaust support

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

National version japan

Yes

L807A

 

 

18 20 7 501 047

 

• L

 

1

162 g

$17.97

 

Automatic

 

18

Hex bolt with washer

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

National version japan

Yes

L807A

 

 

07 11 9 905 533

 

• L

 

1

20 g

$1.01

 

Automatic

 

M8X35-U1

 

19

Hex nut

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

National version japan

Yes

L807A

 

 

18 30 1 737 774

 

• L

 

1

10 g

$1.24

 

Automatic

 

M10

 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979