Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Luân hồi áp suất bình xăng BMW 318i (E46)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


 

Phụ tùng BMW 318i - luân hồi áp suất bình xăng

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

Partnumber

1

Expansion tank

 

 

16 13 1 181 574

 

 

1

722 g

$186.73

 

16 13 1 184 480

 

 

1

760 g

$186.73

 

16 13 1 181 574  i 

 

For vehicles with

 

 

1

722 g

$186.73

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

Without catalytic converter

Yes

S199A

 

2

Support

 

 

16 13 1 182 575

 

 

1

5 g

$4.73

 

3

Clip

 

 

16 13 1 182 249

 

 

1

4 g

$2.93

 

4

Plastic nut for coarse threaded pin

 

 

16 13 1 183 133

 

 

1

 

$0.53

 

5

Hose clamp

 

 

07 12 9 952 104

L12-15

 

2

10 g

$1.77

 

16 12 1 180 240

 

12,8-15,3

 

1

 

$1.17

 

6

Tubing support

 

 

16 12 1 118 686

 

 

 

1

3 g

$6.82

 

16 13 1 182 264

 

 

 

1

10 g

$1.98

 

7

Pipe

 

 

16 13 1 182 925

 

 

 

1

59 g

$39.18

 

Pipe 1

 

 

16 13 1 184 011

 

 

 

1

60 g

$0.07

 

Pipe

 

 

16 13 1 183 995

 

 

 

1

64 g

$39.18

 

Pipe 1

 

 

16 13 1 184 011

 

 

 

1

60 g

$0.07

 

16 13 1 184 074

 

 

 

1

63 g

$36.60

 

Pipe

 

 

16 11 1 183 520

 

1

For vehicles with

 

 

1

63 g

$39.18

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

 

16 13 1 183 995

 

 

For vehicles with

 

 

1

64 g

$39.18

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

Without catalytic converter

Yes

S199A

 

8

Pipe

 

 

16 13 1 182 926

 

 

 

1

48 g

$39.18

 

Fuel tank breather line

 

 

16 13 1 183 818

 

 

 

1

45 g

$0.07

 

16 13 1 184 293

 

 

 

1

46 g

$25.95

 

Pipe

 

 

16 11 1 183 521

 

2

For vehicles with

 

 

1

44 g

$39.18

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

 

16 13 1 182 926

 

 

For vehicles with

 

 

1

48 g

$39.18

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

Without catalytic converter

Yes

S199A

 

9

Pipe

For vehicles with

 

 

 

 

 

Without catalytic converter

Yes

S199A

 

16 13 1 184 155

 

3

 

1

23 g

$39.18

 

16 13 1 184 155

 

3

 

1

23 g

$39.18

 

10

Activated Charcoal Filter

 

 

16 13 6 758 757

 

 

 

1

632 g

$162.92

 

16 13 6 752 623

 

 

 

1

670 g

$162.92

 

11

Bracket activated carbon container

 

 

16 12 1 182 364

 

AKF

 

1

77 g

$17.25

 

12

Hex bolt with washer

 

 

07 11 9 903 844

 

M6X16-U1-ZNS3

 

1

10 g

$0.55

 

07 11 9 904 524

 

M6X16-U1-8.8

 

1

10 g

$0.63

 

13

Pipe

 

 

16 13 1 184 078

 

 

 

1

33 g

$39.18

 

16 13 1 184 078

 

 

For vehicles with

 

 

1

33 g

$39.18

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

 

14

Vent pipe

 

 

16 13 1 184 554

 

 

 

1

23 g

$47.93

 

15

Activated carbon container pipe

 

 

16 13 1 182 927

 

 

 

1

58 g

$21.63

 

Pipe

 

 

16 13 1 184 672

 

3

 

1

58 g

$39.18

 

16 13 1 184 077

 

3

 

1

57 g

$39.18

 

Activated carbon container pipe

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

16 11 1 183 536

 

 

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

1

57 g

$20.82

 

16 13 1 182 927

 

 

 

1

58 g

$21.63

 

16

Grommet

 

 

16 13 1 182 283

 

AKF

 

1

1 g

$3.56

 

Rubber grommet

 

 

64 12 8 364 482

 

 

 

1

10 g

$9.83

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.

 

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com )

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn0969.03.5979