Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Bình xăng BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Bình xăng BMW 525i (M54)

 

 

#

Description

Supplement

Image

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

2

Plastic fuel tank with left sensor

 

 
 

 

16 11 6 752 361

70L

 

 

1

9.8 kg

$1,229.11

 
 

3

Inner hex bolt

 

 
 

 

07 11 9 910 379

M8X30-ZN

 

 

2

22 g

$0.93

 
 

4

Rubber grommet

 

 
 

 

16 11 1 182 609

 

 

 

2

10 g

$3.09

 
 

5

Spacer sleeve

 

 
 

 

16 13 7 194 473 

 

 

 

2

20 g

$7.20

 
 

6

Holding strap

 

 
 

 

16 11 1 184 911

 

 

 

2

340 g

$13.66

 
 

7

Inner hex bolt

 

 
 

 

07 11 9 910 379

M8X30-ZN

 

 

2

22 g

$0.93

 
 

8

Rubber grommet

 

 
 

 

16 11 1 182 454

 

 

 

2

10 g

$3.12

 
 

9

Spacer sleeve

 

 
 

 

16 11 7 195 118

 

 

 

2

10 g

$10.41

 
 

10

Holding strap

 

 
 

 

16 11 1 184 911

 

 

 

2

340 g

$13.66

 
 

11

Plastic filler pipe

 

 
 

 

16 11 6 758 273

 

 

 

1

635 g

$311.08

 

+Info

 

 

16 11 6 758 269

 

For vehicles with

 

 

 

1

631 g

$311.08

 

+Info

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

 

 

Plastic filler pipe without catalyst

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

 

 

16 11 6 758 272

 

Without catalytic converter

Yes

S199A

1

530 g

$302.21

 

+Info

 

 

12

Hose

 

 
 

 

16 11 6 760 117

 

 

 

1

120 g

$49.92

 
 

 

16 11 1 183 097

 

For vehicles with

 

 

 

1

140 g

$31.13

 

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

 

Or

 

 

 

Without catalytic converter

Yes

S199A

 

13

Hex nut

 

 
 

 

16 11 1 184 607

M6

 

 

1

 

$3.51

 
 

14

Base

 

 
 

 

16 11 1 182 911

 

 

 

1

2 g

$5.60

 
 

15

Hose clamp

 

 
 

 

07 12 9 952 119

L42-48

 

 

2

20 g

$2.30

 
 

16

Filler cap

 

 
 

 

16 11 1 184 731

 

 

 

1

100 g

$26.64

 
 

17

Filler cap pin

 

 
 

 

16 11 1 183 342


 

 

1

3 g

$0.68

 
 

19

Pushrod seal

 

 
 

 

51 21 1 913 779

 

 

 

2

 

$3.52

 

20

Vent hose

 

 
 

 

16 13 1 184 080 

 

 

 

1

125 g

$42.73

 
 

 

16 11 1 182 278

Manual

For vehicles with

 

 

 

1

114 g

$19.17

 

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

 

Or

 

 

 

Without catalytic converter

Yes

S199A

 

21

Hose clamp

 

 
 

 

11 63 1 716 970

23,9-27,1

 

 

2

 

$0.82

 
 

 

Hose clamp

 

 

 

16 12 1 180 240 

12,8-15,3

 

 

1

 

$1.15

 
 

22

Outlet pipe

 

 
 

 

16 11 1 183 478

 

 

 

1

14 g

$5.75

 
 

23

Cable clamp

 

 
 

 

61 13 1 354 726

D=8/B=1,5

 

 

1

1 g

$0.50

 
 

24

Damper rubber

 

 
 

 

16 11 1 183 136

 

 

 

2

 

$1.49

 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son(+84) 969 03 5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 84-8-39616073  - Hotline: Mr. Sơn (+84) 969 03 5979.