Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Điều khiển ly hợp BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Điều khiển ly hợp BMW 525i (M54)

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Input cylinder clutch

 

 
 

 

21 52 6 773 670

 

Manual

Exchangeable retrospectively

 

 

1

120 g

$212.50

 

 

21 52 6 773 670

 

Manual

For vehicles with

 

 

1

120 g

$212.50

 

+Info

Cruise control

Yes

S540A

 

 

Only applies to start lock

 

 

 

2

Angle piece

 

 
 

 

21 52 1 165 009

 

Manual

 

1

8 g

$13.41

 
 

3

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 912 343

 

• L

 

1

10 g

$0.82

 

 

 

Manual

 

 

 

M6X50-Z3

 

4

Hex bolt

 

 
 

 

07 11 9 902 997

 

• L

 

1

20 g

$0.81

 

 

 

Manual

 

 

 

M6X65 ZNS3

 

5

Hex nut

 

 
 

 

07 12 9 904 876

 

Manual

 

2

 

$0.63

 

 

 

M6-8-ZNS3

 

6

Pin, master cylinder

 

 
 

 

21 52 1 161 729

 

Manual

 

1

40 g

$4.01

 

 

 

D=12MM/L=61MM

 

7

Circlip

 

 
 

 

07 12 9 904 567

 

Manual

 

1

 

$0.32

 

 

 

B10-ZNS3

 

8

Grommet

 

 
 

 

21 52 1 161 979

 

Manual

 

1

13 g

$5.35

 
 

9

Hose

 

 
 

 

21 52 1 163 714

 

Manual

 

X

103 g

$10.79

 

 

 

7,5X13

 

10

Connecting line

 

 
 

 

21 52 6 751 171

 

• L

 

1

170 g

$28.81

 

 

 

Manual

 

11

Holder

 

 
 

 

21 52 1 164 303

 

Manual

 

1

30 g

$3.31

 
 

12

Grommet

 

 
 

 

21 52 1 164 603

 

Manual

 

1

 

$3.36

 
 

13

Pipe

 

 
 

 

21 52 6 751 466

 

Manual

 

1

80 g

$60.10

 
 

14

Lock valve

 

 
 

 

21 52 1 165 271

 

• L

 

1

 

$21.78

 

 

 

Manual

 

15

Output cylinder clutch

 

 
 

 

21 52 6 775 924

 

• L

 

1

230 g

$107.06

 

 

 

Manual

 

 

 

D=22,20MM

 

16

Vent screw

 

 
 

 

21 52 1 116 360

 

Manual

 

1

5 g

$9.91

 
 

17

Dust cap

 

 
 

 

34 11 1 153 198

 

Manual

 

1

1 g

$7.63

 
 

18

Knurled bolt

 

 
 

 

21 51 1 203 012

 

Manual

 

2

10 g

$2.21

 
 

19

Self-locking hex nut

 

 
 

 

07 12 9 906 196

 

Manual

 

2

10 g

$2.00

 

 

 

M8-8-ZNNI SI

 

20

Repair kit clutch plug-in connector

 

 
 

 

21 52 1 165 451

 

Manual

 

1

 

$9.91

 
 

21

Brake pipe bracket

 

 
 

 

34 30 1 161 568

 

• L

 

1

 

$1.84

 

 

 

Manual

 

22

Module, clutch switch

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Cruise control

Yes

S540A

 

Only applies to start lock

 

 

 

 

61 31 9 231 129

 

Manual

 

 

 

1

 

$48.09

 

+Info

 

 

23

Adapter lead

For vehicles with

 

 

 

 

 

 

Cruise control

Yes

S540A

 

Only applies to start lock

 

 

 

 

61 11 6 911 072

 

Manual

 

 

 

1

11 g

$9.26

 

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son(+84) 969 03 5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 84-8-39616073  - Hotline: Mr. Sơn (+84) 969 03 5979.