Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Bạc lót trục cơ BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng ôtô Bạc lót trục cơ BMW 525i (M54)

 

 

 

 

#

Description

Image

Part number

Supplement

Quantity

Weight

Price

 

1

 

 

Crankshaft with bearing shells

 

11 21 1 705 848

Production discontinued

1

21.940 kg / 48.369 lb

 

 

 

 

Can be replaced by the part in the next line

 

At-crankshaft with bearing shells

 

11 21 1 705 847

 

1

21.940 kg / 48.369 lb

$1,090.08

 
 
 

2

 

 

Guide-bearing shell yellow

 

11 21 1 743 457

60,00MM(0)

1

0.053 kg / 0.117 lb

$25.12

 
 
 

Guide-bearing shell green

 

11 21 1 743 458

60,00MM(0)

1

0.053 kg / 0.117 lb

$25.12

 
 
 

Guide-bearing shell white

 

11 21 1 743 459

60,00MM(0)

1

0.053 kg / 0.117 lb

$25.12

 
 
 

Guide-bearing shell yellow

 

11 21 1 743 460

59,75MM(+0,25)

1

0.056 kg / 0.123 lb

$34.92

 
 
 

Guide-bearing shell green

 

11 21 1 743 461

59,75MM(+0,25)

1

0.056 kg / 0.123 lb

$34.92

 
 
 

Guide-bearing shell white

 

11 21 1 743 462

59,75MM(+0,25)

1

0.056 kg / 0.123 lb

$34.92

 
 
 

Guide-bearing shell yellow

 

11 21 1 743 463

59,50MM(+0,50)

1

0.057 kg / 0.126 lb

$34.92

 
 
 

Guide-bearing shell green

 

11 21 1 743 464

59,50MM(+0,50)

1

0.058 kg / 0.128 lb

$34.92

 
 
 

Guide-bearing shell white

 

11 21 1 743 465

59,50MM(+0,50)

1

0.058 kg / 0.128 lb

$34.92

 
 
 

3

 

 

Guide-bearing shell yellow

 

11 21 1 705 815

60,00MM(0)

1

0.055 kg / 0.121 lb

$25.12

 
 
 

Guide-bearing shell green

 

11 21 1 705 816

60,00MM(0)

1

0.055 kg / 0.121 lb

$25.12

 
 
 

Guide-bearing shell white

 

11 21 1 705 817

60,00MM(0)

1

0.056 kg / 0.123 lb

$25.12

 
 
 

Guide-bearing shell yellow

 

11 21 1 705 824

59,75MM(+0,25)

1

0.055 kg / 0.121 lb

$39.54

 
 
 

Guide-bearing shell green

 

11 21 1 705 836

59,75MM(+0,25)

1

0.057 kg / 0.126 lb

$39.54

 
 
 

Guide-bearing shell white

 

11 21 1 705 837

59,75MM(+0,25)

1

0.058 kg / 0.128 lb

$39.54

 
 
 

Guide-bearing shell yellow

 

11 21 1 705 838

59,50MM(+0,50)

1

0.061 kg / 0.134 lb

$39.54

 
 
 

Guide-bearing shell green

 

11 21 1 705 839

59,50MM(+0,50)

1

0.061 kg / 0.134 lb

$39.54

 
 
 

Guide-bearing shell white

 

11 21 1 705 840

59,50MM(+0,50)

1

0.061 kg / 0.134 lb

$39.54

 
 
 

4

 

 

Bearing shell yellow

 

11 21 1 706 847

60,00MM(0)

6

0.030 kg / 0.066 lb

$14.97

 
 
 

Bearing shell green

 

11 21 1 706 848

60,00MM(0)

6

0.030 kg / 0.066 lb

$14.97

 
 
 

Bearing shell white

 

11 21 1 706 849

60,00MM(0)

6

0.030 kg / 0.066 lb

$14.97

 
 
 

Bearing shell yellow

 

11 21 1 706 850

59,75MM(+0,25)

6

0.034 kg / 0.075 lb

$19.40

 
 
 

Bearing shell green

 

11 21 1 706 851

59,75MM(+0,25)

6

0.032 kg / 0.071 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell white

 

11 21 1 706 852

59,75MM(+0,25)

6

0.032 kg / 0.071 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell yellow

 

11 21 1 706 864

59,50MM(+0,50)

6

0.039 kg / 0.086 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell green


11 21 1 706 865

59,50MM(+0,50)

6

0.036 kg / 0.079 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell white

 

11 21 1 706 866

59,50MM(+0,50)

6

0.036 kg / 0.079 lb

$19.21

 
 
 

5

 

 

Bearing shell yellow

 

11 21 1 717 526

60,00MM(0)

6

0.034 kg / 0.075 lb

$14.97

 
 
 

Bearing shell green

 

11 21 1 717 527

60,00MM(0)

6

0.034 kg / 0.075 lb

$14.97

 
 
 

Bearing shell white

 

11 21 1 717 528

60,00MM(0)

6

0.033 kg / 0.073 lb

$14.97

 
 
 

Bearing shell yellow

 

11 21 1 717 779

59,75MM(+0,25)

6

0.037 kg / 0.082 lb

$19.40

 
 
 

Bearing shell green

 

11 21 1 717 780

59,75MM(+0,25)

6

0.037 kg / 0.082 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell white


11 21 1 717 781

59,75MM(+0,25)

6

0.036 kg / 0.079 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell yellow


11 21 1 717 782

59,50MM(+0,50)

6

0.003 kg / 0.007 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell green

 

11 21 1 717 783

59,50MM(+0,50)

6

0.039 kg / 0.086 lb

$19.21

 
 
 

Bearing shell white


11 21 1 717 784

59,50MM(+0,50)

6

0.039 kg / 0.086 lb

$19.21

 
 
 

6

 

 

Bearing shell, blue

 

11 24 1 284 850

45,00MM(0)

6

0.016 kg / 0.035 lb

$15.80

 
 
 

 

11 24 1 284 852

44,75MM(+0,25)

6

0.017 kg / 0.037 lb

$20.88

 
 
 

 

11 24 1 284 854

44,50MM(+0,50)

6

0.018 kg / 0.04 lb

$20.88

 
 
 

7

 

 

Bearing shell, red

 

11 24 1 284 849

45,00MM(0)

6

0.016 kg / 0.035 lb

$16.90

 
 
 

 

11 24 1 284 851

44,75MM(+0,25)

6

0.016 kg / 0.035 lb

$15.53

 
 
 

 

11 24 1 284 853

44,50MM(+0,50)

6

0.018 kg / 0.04 lb

$15.53

 
 
 

8

 

 

Impulse sending wheel

 

11 21 1 427 886

 

1

0.320 kg / 0.705 lb

$33.82

 
 
 

9

 

 

Lock bolt

 

11 21 1 739 272

 

3

0.004 kg / 0.009 lb

$0.30

 
 
 

 

 Giá phụ tùng ô tô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son(+84) 969 03 5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 84-8-39616073  - Hotline: Mr. Sơn (+84) 969 03 5979.

 

Sửa chữa ô tô - bảo dưỡng ô tô - phụ tùng ô tô - Sửa chữa xe ô tô - phụ tùng ô tô chính hãng