Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Hệ thống ống giải nhiệt BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Hệ thống ống giải nhiệt BMW 525i (M54)

 

                               

 

 

#

Description

Image

Part number

Supplement

Quantity

Weight

Price

 

1

 

 

Water hose

              

11 53 1 705 223

 

For vehicles with:

1

0.300 kg/ 0.661 lb

$39.51

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

2

 

 

Vent screw

 

17 11 1 712 788

 

For vehicles with:

1

0.002 kg/ 0.004 lb

$2.88

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

3

 

 

Water hose

 

11 53 1 705 224

 

For vehicles with:

1

0.356 kg/ 0.785 lb

$39.51

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

4

 

 

Temperature sensor

 

13 62 1 433 077

 

For vehicles with:

1

0.016 kg/ 0.035 lb

$24.61

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

5

 

 

Water hose outlet

 

11 53 1 705 225

 

For vehicles with:

1

0.490 kg/ 1.08 lb

$45.67

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

6

 

 

Water pipe

 

11 53 7 502 525

 

For vehicles with:

1

0.231 kg/ 0.509 lb

$30.20

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

7

 

 

O-ring

 

11 53 1 435 808

20X3

For vehicles with:

4

0.001 kg/ 0.002 lb

$1.55

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

8

 

 

Heater inlet pipe

 

11 53 1 705 210

 

For vehicles with:

1

0.207 kg/ 0.456 lb

$29.08

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

9

 

 

Hex Bolt with washer

 

07 11 9 900 259

M8X20-Z1-ZNS

For vehicles with:

3

0.014 kg/ 0.031 lb

$0.53

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

10

 

 

Hex nut with plate

 

07 12 9 900 681

AM6-ZNS

For vehicles with:

1

0.003 kg/ 0.007 lb

 

 

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 

Production discontinued

 

11

 

 

Water hose

 

11 53 1 438 632

 

For vehicles with:

1

0.343 kg/ 0.756 lb

$47.34

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

12

 

 

Clamp

 

11 53 1 267 334

D=28/6,4

For vehicles with:

1

0.017 kg/ 0.037 lb

$1.32

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

13

 

 

Hex head screw

 

07 11 9 916 969

ST6,3X22-C-Z1

For vehicles with:

1

0.007 kg/ 0.015 lb

$0.24

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

14

 

 

Hose clamp

 

12 51 1 309 471

D=18/D=25

For vehicles with:

1

0.005 kg/ 0.011 lb

$1.49

 

Latent heat accumulator  (S538A)  = Yes

 
 

15

 

 

Cable strap

 

64 21 8 375 369

 

For vehicles with:

1

0.002 kg/ 0.004 lb

$1.26

 

Latent heat accumulator (S538A) =Yes

 
 

16

 

 

Temperature sensor

 

13 62 1 433 077

Only in conjunction with 

For vehicles with:

1

0.016 kg/ 0.035 lb

$24.61

 

Latent heat accumulator  (S538A)=Yes

 

· Jack SLK 2.8 ELA  

 

12 52 1 427 608

 

· Socket housing  

 
 

12 52 1 427 615

 

 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son(+84) 969 03 5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 84-8-39616073  - Hotline: Mr. Sơn (+84) 969 03 5979.