Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Dây cu-roai bơm nước/máy phát BMW 525i (M54)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Dây cu-roai bơm nước/máy phát BMW 525i (M54)

 

 

 

#

Description

Image

Part number

Supplement

Quantity

Weight

Price

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribbed v-belt

 

11 28 1 706 545

6PK X 1538

1

0.180 kg / 0.397 lb

$57.65

 
 
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanical belt tensioner

 

11 28 1 427 252

Production discontinued

1

0.926 kg / 2.041 lb

 

 

Complete hydraulic belt tensioner

 

11 28 1 722 789

Production discontinued

1

0.621 kg / 1.369 lb

 

 
 

Can be replaced by the part in the next line

 
 

Only in conjunction with 

 
 

· Protection cap  

 

 

12 31 1 713 143 

 
 
 
 

· Flat Washer 11 28 1 440 369

 
 

· Protection cap adjusting pulley 11 28 1 727 159

 
 

· Mudguard 11 28 1 730 532

 
 

· Adjusting pulley 11 28 1 748 131

 
 

· Hex Bolt with washer 07 11 9 900 261 (#3)

 

· Hex Bolt 07 11 9 901 785

 
 

· Hex Bolt 07 11 9 904 677 (#6)

 
 

· Hex Bolt 07 11 9 912 652

 
 

· Fillister head screw 07 11 9 920 150

 
 

Complete hydraulic belt tensioner

 

11 28 7 838 797

Only in conjunction with 

1

0.621 kg / 1.369 lb

$66.51

 
 

· Protection cap  

 


12 31 1 713 143 

 
 
 
 

· Flat Washer 11 28 1 440 369

 
 

· Protection cap adjusting pulley 11 28 1 727 159

 
 

· Mudguard 11 28 1 730 532

 
 

· Adjusting pulley 11 28 1 748 131

 
 

· Hex Bolt with washer 07 11 9 900 261 (#3)

 
 

· Hex Bolt 07 11 9 901 785

 
 

· Hex Bolt 07 11 9 904 677 (#6)

 
 

· Hex Bolt 07 11 9 912 652

 
 

· Fillister head screw 07 11 9 920 150

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hex Bolt with washer

 

07 11 9 900 261

M8X35-Z1-ZNS

2

0.019 kg / 0.042 lb

 

 
 

Production discontinued

 
 

Can be replaced by the part in the next line

 

 

07 11 9 905 533

M8X35-U1

2

0.018 kg / 0.04 lb

$0.36

 
 

Chrome-free CR(VI)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection cap adjusting pulley

 

11 28 1 435 114

 

1

0.004 kg / 0.009 lb

$2.00

 
 
 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflection pulley

 

11 28 1 748 130

Production discontinued

1

0.284 kg / 0.626 lb

 

 
 

Can be replaced by the part in the next line

 

 

11 28 7 841 228

 

1

0.282 kg / 0.622 lb

$42.67

 
 
 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hex Bolt

 

07 11 9 904 677

M10X150

1

0.095 kg / 0.209 lb

$3.02

 
 
 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection cap

 

11 28 1 730 349

 

1

0.007 kg / 0.015 lb

$2.00

 
 
 

 

Giá có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ trực tiếp để có giá ưu đãi nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son(+84) 969 03 5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 84-8-39616073  - Hotline: Mr. Sơn (+84) 969 03 5979.