Support ! 24/7 Service at 0969 03 59 79

Hộp điều khiển động cơ BMW 318i (E46)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

Skype Me™!

Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng ô tô -  hộp điều khiển động cơ BMW 318i (E46)

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

Partnumber

1

RMFD Basic control unit DME

 

12 14 7 524 074

R •

 

1

494 g

$1,454.96

 

12 14 7 524 074

• L

 

1

494 g

$1,454.96

ME9.2 / EK924

 

12 14 7 524 073

• L

 

1

500 g

$1,454.96

ME9.2 / EK924

 

12 14 7 524 073

R •

 

1

500 g

$1,454.96

ME9.2 / EK924

 

 

12 14 7 524 074

• L

For vehicles with

 

 

1

494 g

$1,454.96

 

Automatic transmission

Yes

S205A

ME9.2 / EK924

And

 

 

 

Power reduction

Yes

S843A

 

12 14 7 524 073

R •

For vehicles with

 

 

1

500 g

$1,454.96

 

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

ME9.2 / EK924

Or

 

 

 

EU3 exhaust emissions standard

Yes

S169A

 

12 14 7 524 073

ME9.2 / EK924

For vehicles with

 

 

1

500 g

$1,454.96

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

And

 

 

Low compression engine

Yes

S858A

 

12 14 7 524 073

 

ME9.2 / EK924

For vehicles with

 

 

1

500 g

$1,454.96

EU2 exhaust emissions standard

Yes

S168A

And

 

 

Automatic transmission

Yes

S205A

 

12 14 7 524 074

 

R •

For vehicles with

 

 

1

494 g

$1,454.96

ME9.2 / EK924

And

 

 

 

Automatic transmission

Yes

S205A

 

2

Socket housing

 

12 52 1 744 624

 

9 POL. /A1

 

1

 

$1.89

 

Covering cap

 

12 52 1 744 635

 

9 POL. /A1

 

1

 

$1.05

 

12 52 7 502 456

 

 

 

1

 

$8.11

 

3

Covering cap

 

12 52 1 744 626

 

24 POL. /A

 

1

 

$5.72

 

4

Covering cap

 

12 52 1 744 632

 

52 POL. /A

 

1

10 g

$2.07

 

12 52 7 526 424

 

52POL./Z-CODE

 

1

10 g

$8.36

 

5

Covering cap

 

12 52 1 744 629

 

40 POL. /B

 

1

10 g

$5.43

 

Giá phụ tùng ôtô chính hãng có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.

(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn0969.03.597