Support ! 24/7 Service at 0969 03 5979 | 0909 24 3659

Hộp khoan động cơ BMW 528i (M52)

Giá : Xem chi tiết bên dưới

Còn hàng

  Skype Me™!

  Skype Me™!


Chi tiết phụ tùng Hộp khoan động cơ BMW 528i (M52)

 

 

 

#

Description

Image

Supplement

Quantity

Weight

Price USD

 

Partnumber

 

1

Cover

 

 
 

 

12 90 7 831 773

 

• L

 

1

290 g

$30.74

 

SCHWARZ

 

2

Carrier control unit

 

 
 

 

12 90 1 740 706

 

• L

 

1

270 g

$29.59

 
 

3

Bottom part without blower

 

 
 

 

12 90 1 706 388

• L

 

1

919 g

$59.17

 
 

 

12 90 1 435 565

 

• L

 

1

927 g

$59.17

 

Manual

 

 

Bottom part with blower

For vehicles with

 

 

 

 

 

12 90 1 706 387

 

• L

 

1

1.1 kg

$136.77

 

Automatic

 

 

12 90 1 435 566

 

• L

 

1

1.1 kg

$136.77

 

Automatic

 

4

Hex bolt with washer

 

 
 

 

07 11 9 913 580

 

• L

 

4

10 g

$0.62

 

M6X20-Z2

 

 

Hex bolt

 

 

 

07 11 9 903 995

 

• L

 

4

10 g

$0.55

 

M6X20-U2-8.8

 

5

Blower unit

 

 
 

 

12 90 1 745 182

 

• L

 

1

134 g

$193.44

 

Automatic

 

 

E-box fan

 

 

 

12 90 1 438 062

 

• L

 

1

120 g

$150.66

 

Automatic

 

6

Clamp

 

 
 

 

12 90 1 744 599

 

• L

 

1

2 g

$2.85

 
 

7

Clamp

 

 
 

 

51 13 1 885 399

 

• L

 

2

 

$0.46

 

Manual

 

 

Screw, thermoplastic plastics

 

 

 

07 12 9 925 820

 

• L

 

2

2 g

$0.46

 

TS 5X12

 

8

Cover

 

 
 

 

12 90 1 740 708

 

• L

 

1

52 g

$5.62

 
 

 

Cover without blower

 

 

 

12 90 1 744 002

 

• L

 

1

55 g

$5.83

 
 

9

Partition sealing upper part

 

 
 

 

34 30 1 163 455

 

• L

 

1

10 g

$3.15

 
 

10

Cable holder

 

 
 

 

12 52 1 427 293

 

• L

 

1

42 g

$8.99

 
 

11

Temperature switch

 

 
 

 

12 52 1 741 900

 

• L

 

1

40 g

$38.18

 

35 CEL

 

12

Plate spring

 

 
 

 

12 90 1 747 670

 

• L

 

4

10 g

$1.84

 

Automatic

 

16

Grommet

 

 
 

 

12 90 1 744 480

 

• L

 

1

3 g

$3.69

 
 

 

 

 

Giá phụ tùng, phụ kiện ôtô có thể thay đổi theo thị trường, xin liên hệ để có giá tốt nhất đến Quý khách hàng.
(Please contact to get the best price – Mr. Son: 0969.03.5979 - Email: sales@autovn911.com 

Phòng Kinh Doanh (Sales department): 08-3961.6073  - HotlineMr. Sơn
0969.03.5979